Ίδιο το Διοικητικό σχήμα για το 2022 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Ελληνικό Αργυρούπολη

Αποφάσισε να παρατείνει την θητεία των υφιστάμενων Αντιδημάρχων – έμμισθων και άμισθων – καθώς και των άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για το 2022 ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος. Με τις υπ’ αριθμ. 2/2022 και 3/2022 αποφάσεις του όρισε το χρονικό διάστημα από τις 9 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 8 Ιανουαρίου 2022]