ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β: Ομόφωνα αποδεκτές οι προτάσεις για ΣΜΠΕ Υμηττού και Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. στα πλαίσια της αυτοδιοικητικής δραστηριότητας της ασκεί αντιπολιτευτικό λόγο με γνώμονα συγκεκριμένες αρχές και το προεκλογικό της πρόγραμμα που αποτελεί δημόσια δέσμευση. Καταθέτει πάντα και για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα δημόσιες προτάσεις που επιδιώκει μέσα από τα συλλογικά όργανα να υπερψηφιστούν και να συμβάλλουν θετικά στην δημοκρατική λειτουργία του Δήμου και στην προάσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην τελευταία, μέσω τηλεδιάσκεψης, 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/9/2020 κατέθεσε για τα δύο σημαντικότερα θέματα συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος μαζί με όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις απεδέχθησαν και υπερψήφισαν ομόφωνα.
Τα θέματα αυτά είναι:

A. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Σ.Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. αφού μελέτησε την ογκώδη Σ.Μ.Π.Ε. για την προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου του Υμηττού που δόθηκε σε διαβούλευση από το Υ.Π.ΕΝ. αλλά και τις προτάσεις της διοίκησης του Δήμου Β.Β.Β. που προτάθηκαν για συζήτηση και λήψη απόφασης στη 12η /2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. πρότεινε και έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι παρακάτω προτάσεις για να υποβληθούν αρμοδίως για να συμπεριληφθούν στο υπό σύνταξη Π.Δ. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ».

  1. Να περιληφθεί στο Π.Δ. ότι απαιτείται η πλήρης προστασίας της Α΄ ζώνης στο σύνολό της (υποζώνες Α1΄και Α2 ) με την θεσμοθέτηση της σαφούς αναφοράς ότι απαγορεύεται
    πλήρως κάθε είδους δόμηση και κατασκευή κτηρίων, υποδομών ακόμη και Α.Π.Ε. (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά) καθώς και η σταδιακή απομάκρυνση όλων των υφισταμένων.
  2. Εγκαταστάσεις (εκτός ζωνών Α1 & Α2) δικαιούνται να χωροθετούν μόνο οι όμοροι περιμετρικά του Υμηττού Δήμοι, οι οποίες όμως είχαν ήδη νομοθετικά, θεσμικά και νομικά εγκριθεί, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προηγούμενου Π.Δ. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ».
  3. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων των όμορων Δήμων, σε επίπεδο μόνο ΤΟΠΙΚΟΥ σχεδίου και σε χώρους που είχαν ήδη νομοθετικά, θεσμικά και νομικά εγκριθεί, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προηγούμενου Π.Δ. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ». Στα πλαίσια αυτά ο χώρος για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΤΟΠΙΚΩΝ σχεδίων διαχείρισης ορίζεται ότι έχουν ελάχιστο εμβαδόν 6 στρεμμάτων για Δήμους μέχρι 25.000 Δημότες και προσαυξάνεται κατά 4 στρέμματα για κάθε 10.000 Δημότες και μέχρι τα 25 στρέμματα.
  4. Να προβλεφθεί και να επιτραπεί και νομοθετικά η χωροθέτηση εντός των ανωτέρω επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων ΤΟΠΙΚΗΣ διαχείρισης απορριμμάτων η λειτουργία του κεντρικού ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ του κάθε Δήμου.
    Παράλληλα εντόπισε λανθασμένο γεωεντοπισμό στη κοίτη του Λυκορέματος και προέβη σε ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: να ελεγχθεί στην 2η πρόταση της διοίκησης που αφορά την ένταξη του ανοικτού τμήματος της κοίτης του Λυκορέματος στην Α1 ζώνη προστασίας το συνυποβαλλόμενο 2 σχετικό κτηματολογικό απόσπασμα για την ορθότητά του. Πιστεύουμε ότι δεν αποτυπώνει την ανοικτή της κοίτη του Λυκορέματος, αλλά την χαράδρα που περικλείεται από τις οδούς Σμόλιγκα και Υμηττού που οδηγεί στο νεκροταφείο Βούλας. Το ανοικτό τμήμα της κοίτης του Λυκορέματος ξεκινά από τον Υμηττό και κατηφορίζει παράλληλα με τις οδούς Πριάμου και Αγαμέμνονος καταλήγοντας στην ένωσή του με τα 124 δασικά στρέμματα πριν την συνέχιση του στην οδό Δερβενακίων.

B. ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σχετικά με το ΣΧΕΔΙΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου Β.Β.Β
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. έχει σαν πρώτη προτεραιότητα τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τον εκσυγχρονισμό των τριών πόλεων του Δήμου μας με σκοπό να δημιουργήσουμε βιώσιμες πόλεις. Όπως προκύπτει και από το προεκλογικό μας πρόγραμμα αλλά και από όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας και διεκδικήσεις μας επιδιώκουμε : «Ο αστικός σχεδιασμός του δήμου μας να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, τα δημόσια αγαθά και την δημόσια υγεία με γνώμονα τις ανάγκες όλων των δημοτών. Μαζί με τους κατοίκους και τους δημότες να επεξεργαστούμε λύσεις για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με επιστημονικά κριτήρια και κοινωνική αποδοχή.»
Στα πλαίσια αυτά ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων σχετικά με το σχέδιο του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης , που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τελικά θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική συζήτηση, καταγραφή θέσεων των Δημοτικών παρατάξεων και λήψη απόφασης.
Η αρχική αυτή πρόταση συμπεριελάμβανε και ενσωμάτωνε και τον κανονισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κρίνοντας ότι είναι αναγκαίο πρώτα να καθοριστεί και να προσδιοριστεί η χρήση του και να τον κατηγοριοποιήσει ανάλογα. Αυτό πάντα με γνώμονα την προβλεπόμενη προστασία του και την προσβασιμότητα του από όλους του πολίτες χωρίς διακρίσεις. Η διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να φέρει τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων αργότερα και έτσι απεδέχθη σχεδόν το σύνολο των προτάσεων μας για τον κανονισμό πρασίνου, που φαίνεται στην εισήγηση σαν προσθήκη, με κόκκινη γραμματοσειρά.
Η συμβολή μας, όπως διαπιστώνει κανείς, ήταν σημαντική δεδομένου ότι η αρχική εισήγηση είχε σημαντικές ελλείψεις, κυρίως σε περιοχές πρασίνου και ευαίσθητες περιβαλλοντικά, δεν συμπεριελάμβανε για να ισχύσει ρητά και σε αυτές ο νέος κανονισμός πρασίνου. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: Ρέματα – Ζώνες κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου που κατέχει ο Δήμος και είναι ακόμη αδιαμόρφωτοι – Ζώνες περιαστικού πρασίνου Παράκτιας ζώνης – Ζώνες περιαστικού πρασίνου ορεινού όγκου Υμηττού και πολλές προτάσεις ακόμη που βελτιώνουν και ενισχύουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον Δήμο μας. Όπως τονίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία δημοτών και κατοίκων. Οφείλουμε να τους ενημερώνουμε διαρκώς, τόσο για τις προβλέψεις του κανονισμού πρασίνου, όσο και για τις δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν για την συστηματική προστασία του, σε συνδυασμό με την αναντίρρητη αναγκαιότητα της απρόσκοπτης προσβασιμότητας όλων των πολιτών ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση. Περιμένουμε την ανάρτηση του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για να ισχύσει άμεσα.
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 10 Οκτωβρίου 2020]