Άλιμος: Ζώνες Πολεοδόμησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά

Άλιμος Ελληνικό Αργυρούπολη

Ξανά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου η συζήτηση για το Ελληνικό αφού τις προηγούμενες
ημέρες είχαν τεθεί σε διαβούλευση οι «Ζώνες Πολεοδόμησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά». Την εισήγηση της δημοτικής αρχής ψήφισαν ομόφωνα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις – γνώμες – παρατηρήσεις του Δήμου Αλίμου επί των Ζωνών Πολεοδόμησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά και εξουσιοδότησαν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

«Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Απαιτείται να προστεθούν σε όλα τα σχεδιαγράμματα τα Διοικητικά Όρια των Δήμων. Τα Διοικητικά Όρια των Δήμων (στοιχείο απαραίτητο για την πληρότητα και ορθότητα της πολεοδόμησης) αποτυπώνονται μέχρι τα όρια του Ακινήτου της Επένδυσης και μετά αίφνης «εξαφανίζονται» (δεν αποτυπώνονται εντός του Ακινήτου της Επένδυσης). Επισυνάπτουμε στο παρόν χάρτη με τα Διοικητικά Όρια Αλίμου – Ελληνικού, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ, ώστε να αποτυπωθούν στα σχέδια, κατά το μέρος που μας αφορά.
• Οι παρούσες Προτάσεις – Γνώμες – Παρατηρήσεις περιορίζονται στα τμήματα του σχεδιασμού που αφορούν τον Δήμο Αλίμου (δηλαδή τις περιοχές που ευρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αλίμου). Όπου αναφέρεται στο κατωτέρω «ΠΡΟΤΑΣΗ», πρόκειται για δεσμευτική Γνώμη-Αίτημά μας που στηρίζεται στο Νόμο, στις αρχές και τους κανόνες της πολεοδόμησης, αλλά και στην γνώση του Δήμου μας για τις ανάγκες και τη λειτουργία της περιοχής και αιτούμεθα δεσμευτικά να ληφθούν υπόψιν από τους αρμοδίους.
• Ο χρόνος που μας διετέθη για την διατύπωση της γνώμης – απόψεών μας ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και η διαδικασία πιεστική και ασφυκτική. Είναι αμφίβολο αν με τον τρόπο αυτό πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, τόσο για τις διαδικασίες Διαβούλευσης, όσο και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου μας (περί πολεοδόμησης, περιβάλλοντος κ.λπ.).

ΙΙ. ΖΩΝΗ ΑΠ 6
• Κ.Χ.2 και Κ.Χ.3.

Παρατηρείται ότι σε σύνολο 264 στρεμμάτων της Ζώνης, τα 109 στρ. αφορούν Κ.Χ.-Κ.Φ.-δρόμους, ήτοι το 41%. Με αυτόν τον τρόπο πράγματι καλύπτονται οι κατά νόμον αναγκαίες εισφορές σε Κ.Χ.-Κ.Φ.
ΟΜΩΣ στον υπολογισμό αυτόν έχουν εσφαλμένα συμπεριληφθεί και τα Κ.Χ.2 και Κ.Χ.3, τα οποία σήμερα αποτελούν (και μάλιστα σύμφωνα και με
το Εθνικό Κτηματολόγιο) δημοτικές οδούς και ιδιωτικές
ιδιοκτησίες πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το Κ.Χ.2 (εμβαδού 3.529,33 τ.μ.) αποτελεί σήμερα τμήμα των οδών Βάθη και Ζαλόγγου, καθώς και ιδιοκτησία πολίτη (βλ. και ΦΕΚ ΑΑΠ 123/2011 και ΑΑΠ 234/2011). Το Κ.Χ.3 (εμβαδού 8.180,13 τ.μ.) αποτελεί σήμερα τμήμα της οδού Μ.Κάλλας, ιδιωτική ιδιοκτησία πολίτη και ιδιοκτησία του Δήμου Αλίμου. Οι δύο αυτοί χώροι (Κ.Χ. 2 και Κ.Χ. 3) εσφαλμένα συνυπολογίζονται στην εισφορά ΚΧ-ΚΦ από την πολεοδόμηση της περιοχής.
ΠΡΟΤΑΣΗ: για την πολεοδομική και νομική ορθότητα της πολεοδόμησης, είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί στον σχεδιασμό η ορθή και αληθής κατάσταση των Κ.Χ.2 και Κ.Χ.3 (οδοί – ιδιοκτησίες πολιτών) και η έκταση που αντιστοιχεί σε αυτά (3.529,33 + 8.180,13 = 11.709,46 τ.μ.) να αποδοθεί ως Κ.Φ. ή Κ.Χ. σε άλλο σημείο της Ζώνης ΑΠ 6 (π.χ. σε τμήμα του Ο.Τ. 1 ή του Ο.Τ. 8 ή του Ο.Τ. 11, που έχουν εξαιρετικά εκτεταμένο μέγεθος).
• Κ.Φ. 1.1 και 1.2
Χρειάζεται να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο Κ.Φ.1 με χρήση «εκπαίδευση», ώστε να καλυφθούν αποτελεσματικότερα οι εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Προτεινόμενος Σ.Δ.: 1
• Κ.Φ.2
Να αλλάξει η χρήση από «εκπαίδευση» (δεν επαρκεί η έκταση του Κ.Φ.2 για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής) σε «Διοίκηση – Πρόνοια – Πολιτισμός» (όπως ήταν το Κ.Φ. 1.2), ώστε σε κεντροβαρές σημείο να καλυφθούν εκτεταμένες ανάγκες κοινής ωφέλειας (παιδικός σταθμός – πολιτιστικό κέντρο – δημοτικές υπηρεσίες κ.λπ.). Ο Σ.Δ. για το ΚΦ2 πρέπει να διαμορφωθεί τουλάχιστον σε 1 – 1,2.
• Κ.Φ. 5
Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που αμέσως πιο πάνω έγιναν σχετικά με τους Κ.Χ.2 και Κ.Χ.3. Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αποτελεί ήδη ακίνητο κυριότητας του Δήμου Αλίμου, όπως μάλιστα έχει κρίνει και το Κτηματολόγιο. Ως εκ τούτου, για την πολεοδομική και νομική ορθότητα της πολεοδόμησης, είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί στον σχεδιασμό η ορθή και αληθής κατάσταση του Κ.Φ. 5 (ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου) και η έκταση που αντιστοιχεί σε αυτό να αποδοθεί ως Κ.Φ. με χρήση Αθλητισμού σε άλλο σημείο της Ζώνης ΑΠ 6. Δεν είναι, δηλαδή, ορθό πολεοδομικά και σύννομο να υπολογίζεται ως ΚΦ και να αποδίδεται στον Δήμο ως εισφορά σε γη έκταση, η οποία είναι ήδη δημοτικός χώρος.
• Κ.Φ. 3, Κ.Φ. 4
Συμφωνούμε με τα προβλεπόμενα, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στα Κ.Φ.1 και Κ.Φ.2 που ανωτέρω αιτούμεθα.
• Ο.Τ. 11
Δεν συνάδει η χρήση «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ» με τη μορφή της περιβάλλουσας περιοχής (υφιστάμενη δόμηση Δήμου Αλίμου και προβλεπόμενη νέα δόμηση), που ορίζεται ως ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΠΡΟΤΑΣΗ: ο χρήση αυτή («ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ») να μεταφερθεί σε ίσης επιφάνειας έκταση στο Ο.Τ. 1 ή/και 3 ή/και 4 (δηλαδή δίπλα στα Ο.Τ. 5-6, που ήδη έχουν την ίδια χρήση «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ»).
• Ο.Τ. 1, 2, 3
Σχετικά με τα τρία αυτά Ο.Τ. παρατηρούνται τα ακόλουθα:
i. Είναι υπερβολικά μεγάλος ο προβλεπόμενος Σ.Δ. (2-2,20), σε σχέση με την υφιστάμενη δόμηση (παρακείμενος οικιστικός ιστός), καθώς και σε σχέση με τα λοιπά σχεδιαζόμενα νέα Ο.Τ. της Ζώνης. ΠΡΟΤΑΣΗ: να περιοριστεί ο Σ.Δ. στο 0,8.
ii. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προβλέπεται στα 50m, κατά παράβαση του ΝΟΚ. Σημειώνεται ότι το ΣΟΑΜΠ έχει εγκριθεί με ΠΔ, του οποίου υπερισχύει ο ΝΟΚ ως υπερκείμενης νομοθετικής βαθμίδας νομοθέτημα (Νόμος), συνεπώς η εν λόγω πρόβλεψη αντιμετωπίζει ζητήματα νομιμότητας. ΠΡΟΤΑΣΗ: να περιοριστεί το ύψος στα κατά άρθρο 15 ΝΟΚ (14-22,75-26 μέτρα).
iii. Το Ο.Τ.1 είναι υπερβολικά μεγάλο, με αποτέλεσμα (μεταξύ άλλων) να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία περιμετρικά και η πρόσβαση στο ίδιο το Ο.Τ.1, σε ολόκληρη την Α-Π6 και φυσικά στο Μητροπολιτικό Πάρκο). ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο προβλεπόμενος πεζόδρομος ΒΔ του Ο.Τ.1 να επεκταθεί κάθετα στο Ο.Τ.1 και μέχρι το Πάρκο, δημιουργώντας δύο (2) Ο.Τ. (Ο.Τ. 1Α και Ο.Τ. 1Β).
Επισημαίνουμε ότι η πρόβλεψη τόσο υψηλής και έντονης δόμησης έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές αρχές που ο ίδιος ο Μελετητής της εν λόγω πολεοδόμησης θέτει σε πολλά σημεία των μελετών-κειμένων του. Ενδεικτικά αντιγράφουμε: «Διαφορετικοί Σ.Δ. προτείνονται στα Ο.Τ. που ‘βλέπουν’ στο Πάρκο ακριβώς για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου ορίζοντα (skyline), αποτρέποντας τη δημιουργία φραγμάτων, αντιθέτως δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό περιβάλλον με διαφοροποιήσεις κτιριακών όγκων και υψών».
• ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
Την Περιοχή Α-Π6 διασχίζει η περιμετρική αρτηρία πλάτους 29,00 μ. (και μάλιστα στα όρια με την Αργυρούπολη – Ελληνικό το πλάτος διευρύνεται στα 39 μέτρα). ΠΡΟΤΑΣΗ: η περιμετρική αυτή αρτηρία να προβλεφθεί/κατασκευαστεί ως υπόγειος δρόμος, ώστε να ενοποιηθεί η νέα γειτονιά Α-Π6 με το Πάρκο και τον παρακείμενο οικιστικό ιστό του Αλίμου, που ήδη υπάρχει. Αυτή η «ενοποίηση» του παλαιού οικιστικού ιστού με τον νέο οικιστικό ιστό και το Πάρκο αποτελεί και βασικό στόχο/δέσμευση του Νόμου για την Επένδυση (ενδεικτικά α.2 ΦΕΚ ΑΑΠ 35/2018 κ.α.).
• Ο.Τ. Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 (του Δήμου Αλίμου)
Στα ως άνω Ο.Τ. του Δήμου Αλίμου, όπου εφάπτεται ο εξεταζόμενος σχεδιασμός, πρέπει να «κλείσουν» τα Ο.Τ. Α1 – Α7 με οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και να ξεχωρίσουν από το σχεδιαζόμενο πράσινο. Με την προβλεπόμενη διαμόρφωση (πράσινο που εφάπτεται σε ιδιωτικά Ο.Τ.) δημιουργείται πολεοδομική ανωμαλία. Την διαμόρφωση αυτή («κλείσιμο» των ΟΤ του Δήμου Αλίμου) μπορεί να κάνει στην παρούσα φάση ο σχεδιασμός, καθώς η περιοχή της παρούσας Μελέτης – Πολεοδόμησης σαφώς καταλαμβάνει και τους χώρους αυτούς. Σημειώνεται ακόμα ότι στον παρόντα σχεδιασμό δεν εμφανίζονται οι οδοί Βάθη και Κάλλας και δεν έχουν εφαρμοστεί τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του Δήμου Αλίμου.
Την αναγκαιότητα αυτή («κλείσιμο» των ΟΤ του Δήμου Αλίμου) ορθά επισημαίνει και η ίδια η παρούσα Μελέτη, καθώς στη σελ. Π6-1 αναφέρει: «Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων όμορων δήμων. Στην περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6, υπάρχουν τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου, που εισέρχονται στο ακίνητο. Τα τμήματα αυτά των συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων είναι αδόμητα. (…) οικοδομικά τετράγωνα».
Ενώ όμως προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης του Δήμου Αλίμου, η παρούσα πολεοδόμηση δεν προχωράει σε αυτήν την τροποποίηση, όπως μπορεί και οφείλει να κάνει, αλλά την παραπέμπει στον Δήμο Αλίμου για το απροσδιόριστο μέλλον.
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη Μελέτη αναφέρεται: «Επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που τυχόν προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. μαζί με την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο δόμηση, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο στην παρ. 3β του άρθρου 2 του Ν. 4062/2012 μικτό συντελεστή δόμησης 0,5». Επίσης: «Τέλος σχετικά με τους κοινωφελείς χώρους και τους χώρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας, προβλέπονται 5 Ο.Τ. για χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, τα 3 στον πυρήνα της περιοχής, κατά μήκος του βασικού οδικού δακτυλίου που συνδέει τις οικιστικές περιοχές της ανάπτυξης και τα άλλα 2 στο βόρειο ανατολικό όριο της ΑΠ – 6, στα όρια με την υφιστάμενη γειτονιά του Δήμου Αλίμου».
ΠΡΟΤΑΣΗ: είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιοι χώροι εντάσσονται στην έννοια της Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας, αν αυτοί έχουν υπολογιστεί επιπλέον των ελάχιστων ΚΦ-ΚΧ (όπως κανονικά πρέπει να γίνει) και αν οι χώροι της Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας τυχόν αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σε αντίθεση με τους ΚΦ-ΚΧ που αποδίδονται στους ΟΤΑ.

ΙΙΙ. ΖΩΝΗ ΑΠ 5
• Κ.Φ. 5

 • Στο Π.Δ. ΑΑΠ35/2018 η προβλεπόμενη χρήση του χώρου αυτού είναι «αθλητισμός». Δεδομένου ότι το Π.Δ. δεσμεύει την παρούσα πολεοδόμηση (έκδοση ΚΥΑ), δεν είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε «αστική ανάπτυξη» που εν προκειμένω επιχειρείται. ΠΡΟΤΑΣΗ: να παραμείνει η νόμιμη προβλεπόμενη χρήση «αθλητισμός», κατά ΠΔ ΑΑΠ35/2018
 • Δεν διευκρινίζεται η χρήση «Αστική Ανάπτυξη». Η πολεοδόμηση εν προκειμένω πάσχει αοριστίας.
 • Δεν διευκρινίζεται αν ο χώρος είναι Κ.Φ. ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Εφόσον πρόκειται για έκταση «κοινωνικής ανταποδοτικότητας» θα έπρεπε να μην έχει συνυπολογιστεί στους εισφερόμενους Κ.Φ. – Κ.Χ. χώρους, δεδομένου ότι η «κοινωνική ανταποδοτικότητα» υπολογίζεται πλέον των εισφορών Κ.Φ. – Κ.Χ.
  • Κ.Φ. 4
  Να μετατραπεί ολόκληρο σε Κ.Χ. (πράσινο), δεδομένου ότι όλη η εν λόγω ΑΠ5 στερείται παντελώς ανοικτών χώρων και πρασίνου, όπως παραδέχεται και η ίδια η Μελέτη.
  • ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  Στην ΑΠ5 γίνεται μείωση των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με όσες προκύπτουν από το ΠΔ 111/2004 περί θέσεων στάθμευσης. Η πρακτική αυτή δεν είναι σύννομη. ΠΡΟΤΑΣΗ: να προβλεφθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης, κατά ΠΔ 111/2004.
  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ
  Στη σελ. Π5.1.5-14 (προτελευταία παράγραφος) ρητά συνομολογείται ότι «Σχετικά με τις λοιπές ΚΦ χρήσεις (απαίτηση για 2.304,00 τ.μ. για χρήσεις διοίκησης, πρόνοιας και πολιτισμού) αυτές καλύπτονται στην γειτονική περιοχή Α-Π4». Σημειωτέον ότι το Α-Π5 ΚΦ2.1-ΚΑ προορίζεται για χρήση «Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας» και το Α-Π5_ΚΦ5 για χρήση «Αστικές υποδομές».
  Η πρακτική αυτή είναι μη σύννομη και πολεοδομικά αντικανονική, καθώς δημιουργεί μία πολεοδομική και οικιστική ενότητα που υπολείπεται των νομίμων ΚΦ-ΚΧ. Η αναπλήρωση των χώρων που λείπουν δεν είναι νομικά, πολεοδομικά, πρακτικά και λειτουργικά δυνατή από την πρόβλεψη Κ.Φ.-Κ.Χ. σε άλλη Πολεοδομική Ενότητα (Α-Π4). ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μετατραπεί τμήμα του Ο.Τ.1 σε Κ.Φ. για τις κατά νόμον απαραίτητες κοινωφελείς χρήσεις.
  • ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
  Δεν έχει ληφθεί υπόψιν το ΦΕΚ 19Δ’/2015 περί οριοθέτησης του ρέματος Τραχώνων, το οποίο ως ειδικότερο και λεπτομερέστερο κατισχύει κάθε άλλης γενικής και αόριστης πρόβλεψης στο ΦΕΚ ΑΑΠ 35/2018.
  • ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ
  Δεν χαράσσεται ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή και δεν «κλείνουν» με το προτεινόμενο Σχέδιο τα ήδη υφιστάμενα Ο.Τ. κατά μήκος της περιοχής «Τρουμπάρι» του Δήμου Αλίμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ρέμα Τραχώνων να εφάπτεται απευθείας πάνω σε ιδιοκτησίες (Ο.Τ.) του οικιστικού ιστού του Αλίμου, κάτι που νομικά και πολεοδομικά είναι μη αποδεκτό και εσφαλμένο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Δημιουργία πεζοδρόμου κατά μήκος του Ρέματος στη Βόρεια πλευρά του, όπου εφάπτεται με την περιοχή «Τρουμπάρι» του Αλίμου.

ΙV. ΖΩΝΗ ΠM – Π1α
• ΕΚΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ

Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η εκτροπή της εκβολής του Ρέματος, καθόσον ο σχετικός σχεδιασμός επεκτείνεται εκτός της περιοχής του Ακινήτου και συγκεκριμένα εντός του Β΄Αλιπέδου (ανοικτή πλαζ) που ανήκει στη διοίκηση και τη διαχείριση του Δήμου Αλίμου.
Όπως έχουμε ήδη και στα προγενέστερα στάδια του Σχεδιασμού (ΣΟΑΜΠ, Ζώνες Ανάπτυξης) τονίσει, η σχετική μετατόπιση της κοίτης – εκβολής στοχεύει στην αναβάθμιση της παραλίας του Ακινήτου της επένδυσης και στην υποβάθμιση της ανοικτής Ακτής (Β΄Αλιπέδου) του Δήμου Αλίμου, όπου πλέον θα διοχετεύονται όλα τα φερτά υλικά και τα τυχόν ακάθαρτα ύδατα κ.α. στοιχεία από το Ρέμα Τραχώνων. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η Κολύμβηση σε ακτίνα 50 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών των ρεμάτων. Κατά συνέπεια, η εκτροπή της εκβολής δημιουργεί έναν χώρο απολύτως επιτρεπόμενης και ασφαλούς κολύμβησης στο Ακίνητο της Επένδυσης (όπου σήμερα απαγορεύεται η κολύμβηση) και μία δημοτική παραλία στο Β’ Αλίπεδο του Δήμου Αλίμου, όπου πλέον θα απαγορεύεται η κολύμβηση (ενώ σήμερα επιτρέπεται).
• Κ.Χ. 8
Είναι εσφαλμένη πολεοδομικά, νομικά και λειτουργικά η συσσώρευση των Κ.Χ.-Κ.Φ. ΕΚΤΟΣ των δημιουργούμενων Ο.Τ. προς δόμηση. Οι Κ.Χ.-Κ.Φ. προορίζονται κατά το νόμο και την επιστήμη, για να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες ως προς το κλίμα, την κυκλοφορία και για να μην προκύπτουν μεγάλες, εκτεταμένες επιφάνειες αποκλειστικά με ιδιωτική δόμηση. Για τους λόγους αυτούς πρέπει οι Κ.Χ.-Κ.Φ. να κατανεμηθούν ανάμεσα στα δημιουργούμενα Ο.Τ. 1 – 8.
Ιδιαίτερα η πρόβλεψη του μεγάλου Κ.Χ. 8 ΕΚΤΟΣ της οικιστικής ενότητας με τα Ο.Τ. 1 – 8 δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί είναι εσφαλμένη και αλυσιτελής.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ο σχεδιασμός αυτός μεταφέρει την εισφορά σε γη (Κ.Χ.) από την περιοχή με τα Ο.Τ. 1 – 8, η οποία διοικητικά εντάσσεται εντός των ορίων του Δήμου Αλίμου, στην περιοχή του Κ.Χ.8, που κείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Προκύπτει, έτσι, το παράδοξο και μη σύννομο αποτέλεσμα στην ΠΜ – Π1α οι περισσότερες δομήσιμες εκτάσεις να βρίσκονται εντός του Δήμου Αλίμου, ενώ η αναλογούσα εισφορά σε γη (Κ.Χ.) να αποδίδεται σε άλλον Δήμο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: να μειωθεί το μέγεθος του Κ.Χ.8 και να προσαυξηθούν αντίστοιχα α) τα πλάτη των δύο πεζοδρόμων μεταξύ Ο.Τ.4 – Ο.Τ.3 και Ο.Τ.1 – Ο.Τ.2., β) το πλάτος του παραλιακού πεζόδρομου από το Ο.Τ.1 ως το Ο.Τ.4 γ) το μέγεθος του Κ.Χ.6 και αντίστοιχα της οδού πέριξ αυτού.
• Κ.Φ. 1
Για τους ίδιους ως άνω λόγους, πρέπει ένα εκ των Ο.Τ. 5-7 (ενδεικτικά το Ο.Τ. 6) να μετακινηθεί δίπλα από το Ο.Τ. 9, στη θέση του Κ.Φ. 1. Αντίστοιχα, το Κ.Φ.1, μαζί με περιβάλλοντα χώρο πρασίνου πρέπει να καταλάβει τη θέση του μετακινηθέντος Ο.Τ. (π.χ. του Ο.Τ. 6), ώστε να κατανεμηθεί με τρόπο πολεοδομικά άρτιο και ισορροπημένο, τόσο η προβλεπόμενη δόμηση (αμιγής κατοικία), όσο και η κοινωφέλεια (Κ.Φ. – Κ.Χ.) εντός της ΠΜ – Π1α.
• Κ.Χ. 9
Δεδομένου ότι στον χώρο αυτόν προβλέπονται εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, δεν είναι δυνατόν το Κ.Χ. 9 να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των Κ.Χ. – Κ.Φ.
• ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου μας για δημιουργία παραλιακού πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου από το Παλαιό Φάληρο ως τη Γλυφάδα, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ οι σχεδιαζόμενοι ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι να διατρέχουν διαμπερώς (από άκρη σε άκρη) όλη την εν λόγω Ζώνη και εν γένει όλο το παραλιακό μέτωπο του Ακινήτου. Να έχουν επαρκές πλάτος για την άνετη, ακώλυτη και ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλάτων και να χωροθετηθούν όσο το δυνατόν εγγύτερα προς την παραλία (θάλασσα), ώστε να αναδειχθούν σε χώρους περιπάτου και αναψυχής.

V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
• Εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα όλα όσα σε προηγούμενες φάσεις της Πολεοδόμησης είχαμε θέσει υπόψιν των αρμοδίων και ιδίως:
Α) Η χωροθέτηση του διαδημοτικού ΣΜΑ/ΚΔΑΥ για τη διαχείριση των απορριμμάτων των τριών όμορων Δήμων, που προβλέπεται και στο Ν. 4062/2012 για την Επένδυση.
Β) Η χωροθέτηση σε οποιαδήποτε έκταση (εντός ή εκτός του Ακινήτου της Επένδυσης) δημοτικού Κοιμητηρίου Αλίμου, πρόβλημα που παραμένει ανεπίλυτο, παρά τις έντονες προσπάθειες του Δήμου μας, παρά τις προβλέψεις του ως άνω Νόμου και της σχετικής Μελέτης του ΟΡΣΑ και παρά το πιεστικό κοινωνικό και υγειονομικό αδιέξοδο του Δήμου και των πολιτών του Αλίμου.
• Είναι πρόδηλο και αυτονόητο ότι ο Δήμος μας ρητά επιφυλάσσεται για την προσφυγή του ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και για την εν γένει άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του, σε σχέση με όλα τα ζητήματα της προκείμενης πολεοδόμησης και ιδίως σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθούν στον εκπονούμενο σχεδιασμό όλα όσα αναλυτικά ανωτέρω εκθέτουμε ως ζητήματα νομικής, τεχνικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και λειτουργικής ορθότητας του σχεδιασμού».

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 2 Μαρτίου 2019]