Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στην Ηλιούπολη

Ηλιούπολη

Ορίζουμε τους πιο κάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους από 06-03-2017 έως το τέλος της τρέχουσας θητείας:
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Έμμισθος) – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (Άμισθος) – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΗΣ
3. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Έμμισθος) – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Έμμισθος) – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΠ
5. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Άμισθος) – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 11 Μαρτίου 2017]