302 Εγκαταλελειμμένα Οχήματα απομακρύνθηκαν από τους δρόμους της Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

Από την αρχή της θητείας, τον Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα, η δημοτική αρχή έχει συνολικά αποσύρει 302 εγκαταλελειμμένα οχήματα, από τους δρόμους της πόλης.

Πάντα με την τήρηση του πνεύματος και του γράμματος του νόμου και των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, απομακρύνονταιτα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κάθε είδους, απελευθερώνοντας πολύτιμο δημοτικό χώρο και αποδίδοντάς τον στη χρήση του πολίτη.

Μεθοδικά καταγράφονται από τους επόπτες του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, ελέγχονται και επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες μέσα από την εφαρμογή FixMyCity ή τηλεφωνικά στο 15377 και προγραμματίζεται από την υπηρεσία η απόσυρσή τους μετά την επικόλληση της σχετική ειδοποίησης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 3 Δεκεμβρίου 2022]