Ανησυχία για το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης – Η Εκκλησία κόντρα στο κήρυγμα της

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Νέες αναταράξεις προκαλούν οι ενέργειες της Εκκλησίας και αυτή τη φορά στόχος είναι το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης. Η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά» που βγήκε στη δημοσιότητα στις 3 Νοεμβρίου κατάφερε να ταράξει τα κοινωνικά και πολιτικά νερά της περιοχής, με την Δημοτική Παράταξη «Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» να εκδίδει μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη και λεπτομερή ανακοίνωση «καμπανάκι κινδύνου» και τη δημοτική αρχή να διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι «θα έχουν απέναντί τους το Δήμο μας αλλά και τους κατοίκους της περιοχής μας που θα κληθούν για μια ακόμη φορά και θα υπερασπιστούν την ιστορία της πόλης και την κοινωνική αναγκαιότητα ύπαρξης του εκκλησιαστικού ορφανοτροφείου στη σημερινή του μορφή».

Η 52 σελίδων διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (https://www.iaath.gr/index.php/nea/2188-diakiryksi-ekklisiastiko-orfanotrofeio-vouliagmenis-makroxronia-ekmisthosi-akiniton-03-11-2022) και σύμφωνα με αυτήν διακηρύττει «τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση, υπό την μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης, τριών (3) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή «Μεγάλο Καβούρι» στη Βουλιαγμένη Αττικής, με την υποβολή  γραπτών  προσφορών  και  στάδιο προφορικών  βελτιωτικών  προσφορών, με  κριτήριο επιλογής μισθωτή την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης».

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Ακίνητο επιφανείας 11.836 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506011/0/0, όπου στεγάζονται οι κύριοι χώροι του Ορφανοτροφείου, στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% (εφεξής «ακίνητο Α»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών, μισθώσεων και διεκδικήσεων.

Β) Ακίνητο επιφανείας 1.627 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506040/0/0, όπου βρίσκεται και το κτίριο του εκμισθούμενου εστιατορίου «ΙΘΑΚΗ», στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100%(εφεξής «ακίνητο Β»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων.

Γ) Ακίνητο επιφανείας 3.885 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050341506032/0/0, όπου έχουν ανεγερθεί τέσσερις κατοικίες οι οποίες εκμισθώνονται σε ιδιώτες, στο οποίο το Ορφανοτροφείο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας 100% (εφεξής «ακίνητο Γ»), το οποίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων.

Όσον αφορά στο ακίνητο Α: Εντός του χώρου του ακινήτου Α, υφίστανται διάφορα κτίσματα όπως αυτά εμφαίνονται στο από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Θεόδωρου Καρδοματέα, με αριθμό μητρώου Τ.Ε.Ε. 25171, και στην από Οκτωβρίου 2022 Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου των Δημητρίου Μανουσάκη πιστοποιημένου εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών στον κλάδο των ακινήτων της παρ. Γ του ν. 4152/2013 (Α’107) και Νικολάου Μηνά, πιστοποιημένου εκτιμητή. Ειδικότερα, σύμφωνα  με  το  ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα υφίστανται: κτήριο Aμε εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 193,41 τ.μ., κτήριο Β  με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 102,54 τ.μ., κτήριο Γ με εμβαδόν  ίχνους επί του εδάφους 348,24 τ.μ., κτήριο Δ με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 273,71 τ.μ., κτήριο Ιερού Ναού με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 89,17 τ.μ., κτήριο Φυλακίου με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 10,00 τ.μ. και κτήριο Ε με εμβαδόν ίχνους επί του εδάφους 532,39 τ.μ..

Όσον αφορά στο ακίνητο Β: Εντός του χώρου του ακινήτου Β, υφίστανται κτίσματα, στεγασμένου χώρου κυρίας χρήσεως, 578,80 τ.μ. και δύο αποθήκες, υπ’ αριθμ. 105 και 105Α, εκτάσεως 14,83 τ.μ. και 12,52 τ.μ. αντιστοίχως, όπως αυτά περιγράφονται στο παρακάτω συμφωνητικό μίσθωσης, όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν. Το ακίνητο έχει εκμισθωθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με το από 6.7.1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, όπως τροποποιήθηκε διά των από 23.6.1999, 9.5.2003, 29.9.2007, 14.05.2015, 24.06.2021, 6.10.2022 και 25.10.2022 ιδιωτικών συμφωνητικών, δυνάμει των οποίων η διάρκεια της μίσθωσης λήγει την 30ή Ιουνίου 2042, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Όσον αφορά στο ακίνητο Γ: Εντός του ακινήτου Γ, υφίστανται τέσσερα (4) κτίσματα (οικίσκοι),όπως αυτά περιγράφονται στα παρακάτω επιμέρους ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και συγκεκριμένα, ο υπ’ αριθ. 101 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, επιφανείας 57,76 τ.μ. και εξώστη επιφάνειας 23,28 τ.μ., ο υπ’ αριθ. 102 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, επιφάνειας 52,17 τ.μ. και εξώστη, επιφανείας 25,38 τ.μ., ο υπ’ αριθ. 103 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο όροφο, επιφανείας 91,59 τ.μ. και πρώτο όροφο, επιφανείας 64,56 τ.μ., και ο υπ’ αριθ. 104 λιθόκτιστος οικίσκος, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο όροφο, επιφανείας 63,49 τ.μ., και δυο βεράντες επιφανείας 13,30 τ.μ. και πρώτο όροφο, επιφάνειας 58,34 τ.μ. και εξώστη ιδιοκτησίας των 4  οικίσκων (101, 102, 103, 104).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 23 Λοιποί Όροι αναφέρονται:

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Επισημαίνεται ότι εντός του ακινήτου Α υφίσταται ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου, ο  οποίος  εξαιρείται  της  παρούσας  διακήρυξης  και  της  σύμβασης μακροχρόνιας  μίσθωσης.  Ωστόσο,  ο  μισθωτής  υποχρεούται  να  αναλάβει,  δια  της  σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης, όπως συντηρεί, καθαρίζει και επισκευάζει αυτόν τακτικώς, ώστε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, κατόπιν σχετικών υποδείξεων και εγκρίσεων εκ μέρους του Ορφανοτροφείου, έτι δε περαιτέρω όπως επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιερού Ναού(παραδείγματος χάριν, για την τέλεση μυστηρίων, πανηγύρεων, εορταστικών εκδηλώσεων και επετείων, εορτών κλπ) και την εν γένει ακώλυτη πρόσβαση των πιστών και των ιερέων σε αυτόν, οποτεδήποτε και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επισημαίνεται ρητώς ότι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η δε λειτουργική χρήση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραμένει στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ως εκ τούτου, ο μισθωτής ουδέν δικαίωμα αποκτά επί αυτού.

Λειτουργία του Ορφανοτροφείου: Επισημαίνεται ότι όλες οι μέχρι σήμερα λειτουργίες και υπηρεσίες του Ορφανοτροφείου, που παρέχονται μέχρι σήμερα εντός του Ακινήτου Α (φιλοξενία ορφανών τέκνων, παροχή στέγης και σίτισης, μόρφωσης και διαπαιδαγώγηση τέκνων, λειτουργία των υπηρεσιών του Ορφανοτροφείου, κλπ), θα εξακολουθήσουν να επιτελούνται κανονικά μέχρι και υπό τον όρο πλήρους και  προσήκουσας  μετεγκατάστασης  των  εν  λόγω  λειτουργιών,  των  οικείων  υπηρεσιών  του Ορφανοτροφείου καθώς και των ορφανών τέκνων και του οικείου προσωπικού του Ορφανοτροφείου σε έτερο ακίνητο, που θα πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα υποδειχθεί σχετικώς από το Ορφανοτροφείο.  Στο  πλαίσιο  αυτό ρητά  επισημαίνεται  ότι  διά  της  υπογραφής  της  σύμβασης μακροχρόνιας  μίσθωσης  ο  μισθωτής  θα  αναλάβει,  μεταξύ  άλλων, εξ  ολοκλήρου  το  κόστος μετεγκατάστασης των ορφανών τέκνων που φιλοξενούνται σήμερα στο Ορφανοτροφείο προς επιτέλεση του σκοπού του καθώς και όλων των υπηρεσιών και λειτουργιών του Ορφανοτροφείου και του οικείου προσωπικού, σε έτερο ακίνητο, επαρκές, ικανό και απολύτως κατάλληλο για τον σκοπό αυτό που θα υποδειχθεί  προς  τούτο  από  το  Ορφανοτροφείο  στον  μισθωτή.  Το  κόστος  μετεγκατάστασης  θα περιλαμβάνει, ενδεικτικώς, και τις εργασίες πλήρους ανακαίνισης και επισκευής του υποδειχθέντος από το Ορφανοτροφείο νέου ακινήτου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους και κατάλληλους χώρους για την φιλοξενία των ορφανών τέκνων, τη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την μόρφωση και την εν γένει διαπαιδαγώγησή τους, τη στέγαση των απαιτούμενων υπηρεσιών και του προσωπικού του Ορφανοτροφείου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση καινουργούς σχετικού εξοπλισμού  που  απαιτείται  για  την  πλήρη  και  άρτια  λειτουργία  όλων  των  υπηρεσιών  του Ορφανοτροφείου, εκτιμώμενου συνολικού κόστους ανερχόμενου κατά προσέγγιση στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€). Ρητά επισημαίνεται ότι ο μισθωτής δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποβάλει το Ορφανοτροφείο, τις υπηρεσίες αυτού, το προσωπικό του καθώς και τα φιλοξενούμενα από το Ορφανοτροφείο τέκνα από το Ακίνητο Α, αντιθέτως (ο μισθωτής) οφείλει να αναλάβει αποκλειστικά κάθε κόστος, έξοδο και αμοιβή που απαιτείται για την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του Ορφανοτροφείου σε νέο κατάλληλο προς τούτο ακίνητο.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: «Η Αρχιεπισκοπή προσπαθεί να κλείσει το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης»

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε για την προκήρυξη εκ μέρους  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης  διαγωνισμού για την εκμίσθωση,   όχι μόνο των ήδη μισθωμένων ακινήτων του από την εκμετάλλευση των οποίων αποκομίζει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα,  αλλά και των   κεντρικών κτηριακών εγκαταστάσεων  στις οποίες φιλοξενούνται ορφανά παιδιά εδώ και σχεδόν 100 χρόνια επιχειρώντας απροκάλυπτα και ενάντια στο σκοπό του ιδρύματος να  μετατρέψει   το φιλανθρωπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο σε επιχείρηση «real estate» και  να διακόψει οριστικά και παρανόμως την επί έναν αιώνα λειτουργία του.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ λοιπόν ότι αγνοείται προκλητικά, άλλως αποσιωπάται τεχνηέντως το γεγονός ότι ο χώρος απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και παραχωρήθηκε προς το Ορφανοτροφείο αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό του και να αποτελέσει μια  εστία για ορφανά παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και σε καμία περίπτωση δεν  προορίζεται για κάνει «μπίζνες».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ προς πάσα κατεύθυνση και κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι ισχύουσες χρήσεις γης είναι αυτές της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και καθορίστηκαν  προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ορφανοτροφείου και όχι για στυγνή οικονομική εκμετάλλευση.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ επίσης ότι αποκρύπτεται  πως  και τα έσοδα  από τη χρήση των ήδη εκμισθωμένων ακινήτων  οφείλει η Διοίκηση του Ορφανοτροφείου να τα διαχειρίζεται και να τα διαθέτει προς εξυπηρέτηση της παροχής κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή για την συντήρηση, διατήρηση και αναβάθμιση του ορφανοτροφείου και των υπηρεσιών τις οποίες οφείλει να παρέχει.

Όπως συνέβη και σε ανάλογη περίπτωση  με παλαιότερη διακήρυξη της Εκκλησίας της Ελλάδος (2020) για άλλες εκτάσεις στη Βουλιαγμένη,  η ευθύνη της διαπίστωσης των πολλών απαγορεύσεων και των περιορισμών στη χρήση των προς εκμίσθωση  ακινήτων που έχουν επιβληθεί και κριθεί αμετάκλητα ως νόμιμες και ισχυρές από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετατίθεται από το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο στους υποψήφιους επενδυτές!!

Είναι λοιπόν προφανές  ότι τέτοιου είδους  επιλογές  είναι ακατανόητες και συνιστούν   πραγματική πρόκληση για την κοινωνία, ειδικά την δύσκολη οικονομικά περίοδο  που διανύουμε.

Για τους λόγους αυτούς  ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ σε όλους όσους εποφθαλμιούν να κερδοσκοπήσουν συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους διαδικασίες (Διοίκηση Ορφανοτροφείου και υποψήφιους επενδυτές) ότι θα έχουν απέναντί τους το Δήμο μας αλλά και τους κατοίκους της περιοχής μας που θα κληθούν για μια ακόμη φορά και θα  υπερασπιστούν την ιστορία της πόλης και την κοινωνική αναγκαιότητα ύπαρξης του εκκλησιαστικού ορφανοτροφείου στη σημερινή του μορφή.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.: «Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΓΑΖΕΙ στο ΣΦΥΡΙ το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και την ΕΚΚΛΗΣΙΑ του»

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.  παρακολουθεί πολύ στενά όλα τα θέματα που αφορούν την λεγόμενη – φερόμενη εκκλησιαστική περιουσία και παρεμβαίνει δημόσια ενημερώνοντας τους πολίτες και ζητώντας την λήψη θεσμικών μέτρων στη απαράδεκτη τακτική της ιεραρχίας της εκκλησίας, η οποία με κριτήρια αποκλειστικά και μόνο χρηματοοικονομικά προβαίνει σε ανίερες μπίζνες ενάντια στο κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον.

Πρόσφατα θέσαμε θέμα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στην 13η συνεδρίαση της 24/10/2022  για τις επικίνδυνες πρακτικές  στη διαχείριση της φερόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας από την ιεραρχία της εκκλησίας η οποία προχωρά σε  απευθείας συμφωνίες με  απαράδεκτο και αντιθεσμικό τρόπο  με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συμφωνίες αυτές πυροδοτούν ορατούς κινδύνους για τη δημόσια – δημοτική περιουσία και το φυσικό και αστικό περιβάλλον.

Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) που δίκασε το θέμα της περαιτέρω αποζημίωσης  της ιεραρχίας της εκκλησίας ενάντια στο Ελληνικό Δημόσιο και το δήμο αποτελεί μια αναμενόμενη νομική κίνηση η οποία αποσκοπούσε, το 2013 που κατατέθηκε,  στην περαιτέρω ισχυροποίηση της εκκλησίας ως  νόμιμη δικαιούχο – ιδιοκτήτρια των επίμαχων εκτάσεων και μάλιστα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεγονός που επετεύχθη με την αναγνώριση της αγωγής ως παραδεκτής από το Ε.Δ.Α.Δ. και έκανε την εκκλησία ισχυρή διάδικο άσχετα εάν δεν της επιδικάστηκε αποζημίωση. 

Στις 3/11/2022, αφού νωρίτερα πάρθηκε η απόφαση σε ανώτατα επίπεδα της ιεραρχίας της εκκλησίας, ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ότι το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ξεκινά τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση, υπό την μορφή της μακροχρόνιας ενιαίας μίσθωσης 99 ετών, τριών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή «Μεγάλο Καβούρι» στη Βουλιαγμένη Αττικής.                                                                                

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όλη  αυτή η περιοχή αναφέρεται στην ιστορική συμφωνία μεταξύ εκκλησίας και Ελληνικού δημοσίου του 1951 βάσει της οποίας συντάχτηκε η σύμβαση 1900/1951 του   συμβολαιογράφου Χρήστου Κατσαφαρόπουλου η οποία αναφέρεται και επικυρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 121 Α 1951 που αποτελεί το σχέδιο ρυμοτομίας της Βουλιαγμένης στο οποίο  καθορίζονται δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι

Τα επίμαχα προς μακροχρόνια μίσθωση Ο.Τ. (οικοδομικές νησίδες) είναι  Ο.Τ. 108  ακίνητο Α  –  Ο.Τ.  110 ακίνητο Γ  –  Ο.Τ.  111 ακίνητο Β

Η περιοχή του λόφου του ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης  εποπτεύεται και από το Π.Δ. προστασίας ακτών Σαρωνικού ΦΕΚ 254 Δ 2004 στην ειδική ζώνη 5Δ και αναφέρει συγκεκριμένα:

«Πρόκειται για την περιοχή του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου και την έκταση που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στο δήμο Βουλιαγμένης.

α. Στην έκταση που βρίσκεται το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο και στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται οι χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας και εστιατορίων.

β. Επιτρέπεται η ανέγερση ενός νέου εστιατορίου με τις εξής προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος: -να εγκριθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία η θέση του νέου κτιρίου. -να γνωμοδοτήσει η δασική υπηρεσία για το χαρακτή ρα της έκτασης και να εγκρίνει την ανέγερση του κτιρίου -να εγκριθεί η μελέτη διαμόρφωσης.

γ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας των υφισταμένων εστιατορίων.

δ. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση των εστιατορίων 1.200τ.μ.

ε. Στην έκταση που βρίσκονται εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου, επιτρέπονται, στα υφιστάμενα κτίρια, πολιτιστικές και κοινωφελείς χρήσεις.

Ο ελεύθερος χώρος της έκτασης αυτής αποδίδεται σε κοινή χρήση και επιτρέπονται ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, παιδικές χαρές, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, μικρά σκίαστρα, χώροι για υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσει, μικρής κλίμακας, χώροι υγιεινής μέγιστου εμβαδού 2C Τ.μ. και υπαίθριοι ή στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς κοπή δένδρων.

Με τη μελέτη διαμόρφωσης μπορεί να επιτραπούν περίπτερα ή καντίνες όρθιας εξυπηρέτησης, χωρίς τραπεζοκαθίσματα μεγίστου εμβαδού 20 τ .μ..»

Η περιοχή του λόφου του ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου που περιλαμβάνει και το ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα καθώς και νεώτερες αρχαιότητες. Ακόμη και το κεντρικό κτήριο του ορφανοτροφείου το κατασκεύασε το 1910 η σύζυγος του Ε. Σλήμαν και αποτελεί σαφώς μνημείο νεώτερης κληρονομιάς.

Η ευρύτερη περιοχή έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και το οικιστικό συγκρότημα του ορφανοτροφείου κοινωφελή χρήση. Μαίνεται πολυετής δικαστικός πόλεμος για τους  κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή.

Η ιεραρχία της εκκλησίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1951 που καθόριζε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και απέδιδε σε κοινή χρήση περιοχές για την σύσταση της κοινότητας Βουλιαγμένης, επιδόθηκε σε συνεχείς μονομερείς διεκδικήσεις που με την αρωγή και την  συνεπικουρία των κυβερνήσεων ανέτρεψαν σημαντικό κομμάτι της συμφωνηθείσας με σαφή απώλεια για την τοπική κοινωνία της Βουλιαγμένης.

Ενδεικτικά το 2013 εξεδόθη οικοδομική άδεια αναπαλαίωσης βοηθητικών κτισμάτων και λουτρών παράπλευρα του ορφανοτροφείου που κατέληξαν σε πολυτελείς βίλες, που νοικιάζονται, παντελώς παράνομα και δυστυχώς το 2016 το αμαρτωλό πλέον Συμβούλιο της Επικρατείας  θεώρησε ότι αυτό είναι ανεκτό! 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.  είναι η μόνη δημοτική παράταξη που το ανέδειξε και το κυνήγησε μέχρι σήμερα.

Αποτελεί πλέον αναντίρρητο δεδομένο ότι η ιεραρχία της εκκλησίας με τις πλάτες της σημερινής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προτίθεται να αποσπάσει από τις τοπικές κοινωνίες ζωτικής σημασίας χώρους με μόνο στόχο το κέδρος τους και την επίκληση των φιλανθρωπιών.

Η ιεραρχία της εκκλησίας ξεπουλά το ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης και τον ιερό ναό του σαν απλά κτίσματα, δεν έχουν τον θεό τους, όπως λέει και ο λαός…

Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν όλα τα δεδομένα και να επιλέξουν τι θα πράξουν για να ανατρέψουν αυτές τις παράλογες διεκδικήσεις και πρακτικές που πλήττουν όλους τους πολίτες και ειδικά όσους βρίσκονται σε οικονομική – κοινωνική αδυναμία.

Η ιεραρχία της εκκλησία επιλέγει τον ολισθηρό δρόμο που θα την οδηγήσει σε ρήξη με όσα κηρύττει, με τους πιστούς της αλλά και με όλους τους πολίτες.

Η δημόσια και καθολική καταδίκη αυτής της πρακτικής της ιεραρχίας της εκκλησίας αποτελεί την αρχή για να σταματήσει τις ακόρεστες  ορέξεις της και εάν αυτή δεν είναι αρκετή,  η απάντηση που αρμόζει είναι η δυναμική αντίδραση των πολιτών. 

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 12 Νοεμβρίου 2022]