Προστασία Λίμνης Βουλιαγμένης – Οι αγώνες μια γενιάς δικαιώνονται!

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Επικαιρότητα

Νέες ανησυχίες προκάλεσαν οι εργασίες που συντελούνται την τρέχουσα περίοδο εντός της Λίμνης Βουλιαγμένης, στους περίοικους της Βουλιαγμένης και ευρύτερα των πολιτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μετά από διασταύρωση όσων διέρρευσαν, επιβεβαιώθηκε ότι οι εργασίες κατεδάφισης των αυθαιρέτων προχωρούν κανονικά, και στη θέση που ξηλώθηκαν τοποθετείται χωμάτινη επίστρωση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση για τους αγώνες του Προέδρου της ΚΙΝ.ΠΟ.Β. Χρήστου Διονυσόπουλου! Αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς που ξεκίνησαν το 1992, προ τριάντα ετών! Συγκρατημένος ο ενθουσιασμός που εκφράζεται όμως, καθώς αναμένεται για την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου να απομακρυνθεί το τσιμεντένιο κρηπίδωμα, να φύγει το παρκινγκ, να επιτρέπονται μόνο 10 οχήματα και αυτά αποκλειστικά για ΑμεΑ, να δενδροφυτευτεί κατάλληλα ο χώρος, να αποκατασταθεί η παλαιά λασπολίμνη, να υπάρξει κανονικός φωτισμός και γενικώς όλα όσα αναφέρει η απόφαση του Εφετείου που είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 7 Μαΐου 2022]