«Πρώτα η Ηλιούπολη»: Ερωτήματα & Προτάσεις επί του Τεχνικού Προγράμματος 2022 του Δήμου Ηλιούπολης

Γνώμες Ηλιούπολη

Διανύουμε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την χώρα λόγω της υγειονομικής κρίσης που ενέσκηψε παγκοσμίως. Βέβαια υπάρχουν αχτίδες φωτός που μας κάνουν να ελπίζουμε ότι θα βγούμε από τον σκόπελο αυτό και θα ξανακερδίσουμε τις ζωές μας. Παρ’ όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται και οφείλουμε να προχωρήσουμε και  να επικεντρωθούμε στα θέματα της καθημερινότητας της ζωής στην πόλη μας. 

Στα του οίκου μας και σε ό,τι αφορά το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, με μια αρχική ματιά ταιριάζει ο χαρακτηρισμός «κάθε πέρσι και καλύτερα». Δεν χρειάζεται κανείς να είναι μηχανικός ή οικονομολόγος, για να καταλάβει ότι το προτεινόμενο ποσό των  856.300,14 ευρώ  δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης. Και προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο σημαντική μείωση από τον προϋπολογισμό που είχε ψηφιστεί το προηγούμενο έτος; Γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το περσινό τεχνικό πρόγραμμα που είχε προϋπολογισθεί στο ποσό του  1.000.000 ευρώ για το πού και πώς δαπανήθηκε; Ο πολίτης της Ηλιούπολης δεν πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος;

Αρχικά το ζητούμενο θεωρώ για όλους μας είναι να συναποφασίσουμε την έγκριση ενός τεχνικού προγράμματος στην οποία προτείνω ξεκάθαρα ως Πολιτικός Μηχανικός, αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Πρώτα η Ηλιούπολη» την αύξηση του συνολικού ποσού. Κατά δεύτερον, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η αναζήτηση και απορρόφηση κονδυλίων, σε κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα ενισχύσουν τον ήδη  περιορισμένο προϋπολογισμό μας. H  αναζήτηση θα πρέπει να είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο συστάθηκε και από το οποίο προβλέπεται το 30% να αφορά χρηματοδοτήσεις σε έργα που συνδέονται με το κλίμα. Επίσης αξίζει να εξετάσουμε την δυνατότητα  εύρεσης Ιδιωτικής Χορηγίας  για την χρηματοδότηση δράσεων που να αφορούν μικρής κλίμακας τεχνικών έργων με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού του προσώπου και της ευποιίας του, όπως λειτουργεί αντίστοιχα ο θεσμός της Πολιτιστικής Χορηγίας στον τομέα του Πολιτισμού.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια ιεράρχηση των αναγκών ώστε  η κατανομή των επιμέρους δαπανών αφενός να αφορά την συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών και αφετέρου την δημιουργία νέων τεχνικών έργων. Αυτά θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης μας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας όπως η κλιματική μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Πρέπει ανυπερθέτως να υπάρξει άμεση μέριμνα για την ασφάλεια των πολιτών, τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων. Στο κέντρο, στην Αγία Μαρίνα, την Αγία Παρασκευή, στο Πανόραμα και αλλού, δρόμοι και πεζοδρόμια είναι επικίνδυνα. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε ασφαλτοστρώσεις, καθώς θα έχουμε ατυχήματα από λακούβες, ολισθηρότητα και άλλες κακοτεχνίες. Πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και πλακοστρώσεων για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Επιπροσθέτως πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Να πραγματοποιηθούν άμεσα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είχαμε ξεκινήσει ως προηγούμενη διοίκηση, είτε με την κατασκευή αγωγών, είτε με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης που θα προστατεύουν από την κατολίσθηση των πρανών. Να δοθεί έμφαση επίσης, στις παιδικές χαρές, στους αθλητικούς χώρους, στα πάρκα και στα σχολεία μας. Πρέπει να συντηρηθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές αλλά και να υπάρξουν και νέες ώστε να βελτιωθεί η ζωή στην πόλη μας.

Όλα τα παραπάνω τα θεωρώ αδιαπραγμάτευτα. Το Δημοτικό συμβούλιο όμως πρέπει να δει την πόλη και με άλλη οπτική, αυτή της Αειφόρου και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είχα υποβάλει και πέρυσι κατά την συζήτηση του τεχνικού προγράμματος προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη πόλη και αναφέρω κάποιες ενδεικτικά:

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρω ένα  έργο μεγάλης κλίμακας για το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλες οι παρατάξεις και οι αρμόδιοι φορείς, που είναι η Ανάπλαση του κέντρου της Ηλιούπολης. Προτείνω την  εκπόνηση  Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του κέντρου της Ηλιούπολης.  Το κέντρο της πόλης έχει ανάγκη να αναζωογονηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενός διαγωνισμού ο οποίος θα καταλήξει στην βέλτιστη λύση για να είναι αποδεκτή από όλους. Στο σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως, η εφαρμογή του ΣΒΑΚ, η δημιουργία σταθμών στάθμευσης, η ανάπτυξη δικτύου πεζόδρομων,  η σύνδεση και ενοποίηση δημοσίων κοινόχρηστων χώρων πράσινου καθώς και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Ελληνικού και της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης, για την υλοποίηση της οποίας η προηγούμενη διοίκηση της πόλης έδωσε μάχες, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις και όχι λύσεις ανάγκης. Πρακτικές δοκιμαστικών πεζοδρομήσεων «μεγάλου περίπατου» δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν στη πόλη μας.  Στόχος είναι να αλλάξει ριζικά η εικόνα της πόλης και το κέντρο της Ηλιούπολης να γίνει πιο φιλικό, σύγχρονο και κατοικήσιμο απ’ όλους μας. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια και θεωρώ πως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το κέντρο της Ηλιούπολης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον στις ανάγκες της πόλης και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

 Ένα δεύτερο ζήτημα που είχα θέσει είναι το σημαντικό ζήτημα της Ανάπλασης και Αναδιαμόρφωσης του μετώπου της πόλης στον άξονα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης  στην πλευρά της Ηλιούπολης. Εκεί μπορούμε να παρέμβουμε στους παράδρομους με ασφαλτόστρωση των οδών, με την κατασκευή πεζοδρομίων και ανάπλαση των υπαρχόντων, με την τοποθέτηση φωτισμού σε όλο το μήκος και με εικαστικές παρεμβάσεις στις εισόδους της πόλης. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι για τους πολίτες και να φυτευτούν δέντρα και πράσινο. Επειδή η λεωφόρος Βουλιαγμένης ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση του έργου με επιμονή και κατάθεση προτάσεων. Νομίζω ότι ένα τέτοιο έργο θα είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες στο κομμάτι αυτό της πόλης καθώς η κάτω Ηλιούπολη έχει μεγάλη περιβαλλοντική, αλλά και κυκλοφοριακή επιβάρυνση λόγω της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, του μετρό, αλλά και των εμπορικών χρήσεων που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Τέλος, θα πρότεινα το εξής: στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα υπήρχε ο σχεδιασμός για υπόγειο πάρκινγκ στον υπαίθριο χώρο του δημαρχείου. Ήταν μια καλή πρόταση και δεν έχουμε ενημέρωση γιατί δεν προχώρησε. Προχωρώντας μάλιστα την πρόταση αυτή θα έλεγα να υπάρξει μια συνολική ανάπλαση που θα περιλαμβάνει την υπογειοποίηση του γκαράζ, την φύτευση πλέον της οροφής του με δέντρα, στην συνέχεια την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου και την δημιουργία κήπου στο Δώμα του κτιρίου. Κάτι τέτοια όχι μόνο θα καταστήσει το κτήριο του Δήμου μας πρότυπο και για άλλους δήμους της χώρας, αλλά θα βοηθήσει επίσης τα μέγιστα στην αλλαγή του μικροκλίματος στην περιοχή πέριξ του Δημαρχείου και στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου του Δημαρχιακού μεγάρου.

Όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρες προτάσεις αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην πόλη και κινούνται σε φιλικές πρακτικές προς το Περιβάλλον. Είναι μια κατεύθυνση επίσης στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και ο Δήμος με ένα τέτοιο πλάνο έργων μπορεί να πάρει θέση και να δείξει τον δρόμο της Αειφορίας για τις επόμενες γενιές Ηλιουπολιτών. Με τέτοιες αναπλάσεις και επεμβάσεις θεωρώ ότι θα αλλάξει και η όψη της πόλης αλλά και το κλίμα της.

Ελπίζουμε η σημερινή διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να λάβει υπόψιν της τις παραπάνω προτάσεις για μια Καλύτερη Πόλη.

Είμαστε με την πόλη και τους πολίτες της και αυτό θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε για την πόλη που αγαπάμε.

Κωστής Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός MSc

Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης

με την παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη»

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 8 Ιανουαρίου 2022]