Επιδότηση εγκατάστασης θέρμανσης Φυσικού Αερίου για κατοικίες επί του νέου κατασκευασμένου δικτύου

Επικαιρότητα

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (Ε.Δ.Α. Αττικής) κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (έως 3.000€) για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου που κατασκευάστηκε κι ενεργοποιήθηκε εντός του πρώτου εννιαμήνου του 2021.

Το πρόγραμμα ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης, με ταυτόχρονη ορθή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2130882000 ή συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. Αττικής: https://edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/edaa-subsidy2021new

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Νοεμβρίου 2021]