Ενίσχυση των υποδομών αντιπυρικής προστασίας του Υμηττού από τον ΣΠΑΥ όλο το έτος

Ελληνικό Αργυρούπολη

Μια νέα δεξαμενή 40 τόνων νερού τοποθετήθηκε από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού εκτάκτως στο αντλιοστάσιο 4 στην περιοχή της Αργυρούπολης, αντικαθιστώντας την παλιά δεξαμενή που παρουσίαζε έντονη διαρροή λόγω φθορών και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των υδροβόλων και των υδραυλικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 2 Οκτωβρίου 2021]