Μισή… Ανάσα για τους Δήμους η παράταση των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ COVID-19

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη Ηλιούπολη

Παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ COVID-19 στους Δήμους που έληξαν από την 1η Αυγούστου

Η πανδημία όξυνε το πρόβλημα στους Δήμους για προσωπικό, αφού πολλοί εργαζόμενοι λόγω αυτής ετέθησαν εκτός εργασίας για πολύ ή λίγο διάστημα. Με έναν λόγο, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος και παράγινε η κατάσταση. Σαν μέτρο επούλωσης πληγών ήρθε η απόφαση για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από τους Δήμους. Όμως το Σεπτέμβριο ήρθε το τέλος των συμβάσεων αυτών και άρα οι απαιτήσεις των Δήμων για προσωπικό και πάλι οξυμένες.

Σαν προσωρινό μέτρο – για να μη βρεθούν οι Δήμοι σε δυσάρεστες καταστάσεις – κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή που δίνει τη δυνατότητα της παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔ.Ο.Χ που απασχολείται στους ΟΤΑ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τον νόμο 4745/2020. Ειδικότερα στο άρθρο 11 της τροπολογίας σημειώνεται ότι η παράταση των συμβάσεων αφορά τις συμβάσεις COVID-19 αλλά όσες είναι ενεργές κατά τη δημοσίευση της τροπολογίας. Κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου η λεπτομέρεια αυτή άλλαξε και προέβλεψε και όσες συμβάσεις έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

Το ερώτημα ήταν για πόσους ανθρώπους μιλάμε; Ο «Παλμός» έκανε έρευνα στους Δήμους της περιοχής μας και βρήκε στο Δήμο Γλυφάδας 29, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 54, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης 8, στο Δήμο Ηλιούπολης 140 και στο Δήμο Αλίμου περίπου 120 άτομα. Από το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη παράταση θα είναι η τελευταία και ότι στις 31/12/2021 θα λήξουν οι συγκεκριμένες συμβάσεις. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί έστω και προσωρινά λύνουν ένα πρόβλημά τους και όπως συνηθίζεται στο Ελληνικό Δημόσιο «και βλέπουμε».


Παράσταση του Δήμου Ηλιούπολης στην κινητοποίηση που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Σύμφωνα με το άρθρο 11 «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» ορίζονται τα εξής:

«Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6)».

Επίσης με την ίδια τροπολογία δίνεται παράταση συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 το σχετικό άρθρο είναι το 147 και πήρε νέα διατύπωση ορίζοντας το εξής: «Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη µετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος».

Με αφορμή την τροπολογία για την παράταση ισχύος των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ΝΠ αυτών, για τον covid-19 ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θέλω καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίηση της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για την αποδοχή του αιτήματός μας από την κυβέρνηση, ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολούνταν στους ΟΤΑ, με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης του covid-19 και τον περιορισμό των συνεπειών του στις τοπικές μας κοινωνίες.

Η συμβολή των συγκεκριμένων εργαζομένων στην προσπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα ήταν απολύτως θετική και εφόσον η πανδημία εξακολουθεί να μας απασχολεί, ήταν επιβεβλημένη η παράταση των συμβάσεών τους, τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου.

Το αίτημα των Δήμων για κάλυψη των υπαρχόντων κενών στις υπηρεσίες μας με μόνιμο προσωπικό, με προτεραιότητα στις κοινωνικές και τεχνικές μας υπηρεσίες καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η υποστελέχωση λόγω της κινητικότητας, στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων μας, εξακολουθούν να παραμένουν ως ζητήματα, ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων της Κ.Ε.Δ.Ε.».

Είναι γεγονός πως οι Δήμοι ζητούν ολοένα και περισσότερο προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Σε δήλωσή του στον «Παλμό» ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού του Δήμου Γλυφάδας κ. Δημήτρης Ακρίβος τόνισε πως «αυτή η εξέλιξη είναι θετική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους Δήμους. Προσφέρουν πολύ και καλύπτουν ανάγκες. Θέλουμε κι άλλους αν είναι εφικτό, όμως λέμε ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Διότι με την πανδημία έχουν αλλάξει τα δεδομένα».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 25 Σεπτεμβρίου 2021]