Νέος κανονισμός λειτουργίας στα 3Β: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Δεκαπέντε άρθρα περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός λειτουργία των περιπτέρων που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 5 Απριλίου και έλαβε αριθμό αποφάσεως 188/2016.

Ο κανονισμός προβλέπει το μέγεθος, τη μορφή και τις θέσεις των περιπτέρων, εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θεσπίζει προϋποθέσεις, προδιαγραφές και κανόνες, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας τους.

Στον κανονισμό αναφέρονται επίσης οι υφιστάμενες 23 θέσεις στα όρια του Δήμου εκ των οποίων οι 12 είναι στη Δ.Ε. Βούλας, οι 7 στη Δ.Ε. Βάρης και οι 4 στο Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αρκετές θέσεις αναμένεται να μετατοπιστούν όμως σύμφωνα με τις υποδείξεις της τροχαίας.

Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία και αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΣΔΩΨΖ-ΥΤΓ.

periptera_04_s periptera_08_s

Την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας των περιπτέρων της πόλης αποφάσισε με την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας τους το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο κανονισμός προβλέπει το μέγεθος, τη μορφή και τις θέσεις των περιπτέρων, εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θεσπίζει προϋποθέσεις, προδιαγραφές και κανόνες, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας τους. Σκοπός του Κανονισμού, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.
Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι καθορισμένες συνολικά 23 θέσεις λειτουργία περιπτέρων από τις οποίες οι 12 είναι στη Δ.Ε. Βούλας, οι 7 στη Δ.Ε. Βάρης και οι 4 στο Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Με τη θέσπιση του κανονισμού, αρκετές θέσεις θα μετατοπιστούν για να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου, και πλέον η κατασκευή του κουβουκλίου, οι διαστάσεις και η εμφάνιση θα είναι ομοιόμορφες με σεβασμό στην αισθητική και την καλή λειτουργία της πόλης.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την απόφασή του, ότι το σύνολο των περιπτέρων, πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με τον κανονισμό σε χρονικό ορίζοντα ενός χρόνου.

periptera_06_s periptera_07_s periptera_01_s periptera_02_s periptera_03_s

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 14 Μαΐου 2016]