Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015

Απόψεις

Οι προκλήσεις

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων διεργασιών, η μείωση του κόστους, η μείωση παραπόνων και η ενίσχυση της ικανοποίησης πελατών, ο έλεγχος προμηθευτών και υπεργολάβων είναι ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σχεδόν κάθε επιχείρηση.

Τα οφέλη από το ISO 9001:2015

Ορισμένα από τα κύρια οφέλη από την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι:
• Η μείωση του κόστους υλοποίησης διεργασιών-διαχείρισης εργασιών.
• Η μείωση παραπόνων και η ενίσχυση της ικανοποίησης πελατών.
• Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω της διεθνούς πιστοποίησης.
• Η διεύρυνση του πελατολογίου μιας επιχείρησης και η είσοδος της σε νέες αγορές.
• Η βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Η επισφράγιση της συμμόρφωσης ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 εξασφαλίζεται μέσω της επιθεώρησης του συστήματος από αντικειμενικό και αμερόληπτο φορέα πιστοποίησης και μέσω απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού.
Στην SUCCESSKeys.GR υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.
Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις αρχές του διεθνούς προτύπου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της SUCCESSKeys.GR (www.successkeysgr.com).
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210/9641387.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 3 Απριλίου 2021]