Καθορισμός χώρων Υπαίθριας Διαφήμισης στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Ελληνικό Αργυρούπολη

Mε ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης καθόρισαν τους χώρους για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2946/2001.
Αναλυτικότερα:
Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια (διαφημιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους χώρους που έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2946/2001. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων και οι προδιαγραφές κατασκευής τους διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ν. 2946/2001. Τα διαφημιστικά πλαίσια αποτελούνται από ωφέλιμη επιφάνεια και σκελετό (κορνίζα) που συγκρατεί την επιφάνεια αυτή. Η ωφέλιμη επιφάνεια επιτρέπεται να έχει διαστάσεις πολλαπλάσιες του παραλληλογράμμου 0,70 m x 1,05 m (μονάδα) και μέχρι 32 μονάδες συνολικά, ανάλογα με τη θέση που τοποθετείται το διαφημιστικό πλαίσιο και τα οριζόμενα κατωτέρω. Όταν τοποθετούνται οι μονάδες σε σειρές, ο αριθμός των μονάδων κάθε σειράς πρέπει να είναι ίσος. Το κάτω μέρος του διαφημιστικού πλαισίου, με εξαίρεση τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΙΖΑ» και «ΡΑΚΕΤΑ» πρέπει να απέχει από το έδαφος το πολύ 0,20 m. Ο σκελετός του διαφημιστικού πλαισίου (κορνίζα) πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος μέχρι 0,20 m.

Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΙΖΑ» φέρουν έως δύο ισομεγέθεις επίπεδες επιφάνειες, τοποθετημένες σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιμες επιφάνειες έχουν μέγιστή κατακόρυφη διάσταση 3,00 m και μέγιστη οριζόντια 4,00 m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 m, ενώ το ανώτατο αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 m από το γύρω φυσικό έδαφος. Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΡΑΚΕΤΑΣ» φέρουν έως δύο ισομεγέθεις επίπεδες ωφέλιμες επιφάνειες, τοποθετημένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιμες επιφάνειες έχουν μέγιστη κατακόρυφη διάσταση έως 2,00 m και μέγιστη οριζόντια έως 1,30 m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,70 m. Το ανώτατο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,00 m. Τα διαφημιστικά τύπου «ΠΥΡΓΟΣ» είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά, επιτρέπεται να φέρουν έως τρεις ωφέλιμες επιφάνειες με μέγιστη διατομή 1,50 m 2 και μέγιστο ύψος 4,20 m. Το ανώτατο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,00 m.

Χώροι Διαφήμισης

• Κοινόχρηστοι Χώροι Αργυρούπολης
Ονομασία – Τοποθεσία

 1. K.X 3 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ
 2. ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ 1) – ΚΡΗΤΗΣ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
 3. ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ 2) – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
 4. Κ.Χ 4 – ΓΡΑΜΜΟΥ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 5. Κ.Χ 5 – ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ & Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 6. Κ.Χ 6 – ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ & ΠΑΡ. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 7. Κ.Χ 7 – Λ. ΚΥΠΡΟΥ-Δ. ΑΚΡΙΤΑ-Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 8. ΠΛ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – Λ. ΑΛΙΜΟΥ-ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ-ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 9. Κ.Χ 8 – Λ. ΚΥΠΡΟΥ-ΚΥΠ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ-ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 10. ΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68
 11. ΠΛ.ΒΑΡΝΑΛΗ – Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 12. Κ.Χ 9 – ΛΑΜΙΑΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ- ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
 13. ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ & ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
 14. ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΟΜΗΡΟΥ
 15. ΠΛ.ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ & ΠΟΝΤΟΥ
 16. Κ.Χ 10 – Λ.ΚΥΠΡΟΥ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
 17. ΠΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 18. ΠΛ. ΚΡΗΤΩΝ Η Δ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΡΩΜΝΗΣ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
 19. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

• Κοινόχρηστοι Χώροι Ελληνικού
Ονομασία – Τοποθεσία

 1. ΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ & ΧΡ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
 2. ΠΛ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ – ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ & ΧΡ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
 3. ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ
 4. Κ.Χ 1 – Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-35Η ΟΔΟΣ
 5. Κ.Χ 2 – (ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) ΠΑΡ.Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 6. ΠΛ. ΜΥΣΤΡΑ – ΜΥΣΤΡΑ & 29Η ΟΔΟΣ
 7. ΠΛ. ΣΜΥΡΝΗΣ – 1ΗΣ & 3ΗΣ Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 21 Νοεμβρίου 2020]