Ελληνικό – Αργυρούπολη: Τροποποίηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω COVID-19

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ηλεκτρονικά με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr ή εναλλακτικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας, Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη, (1ος όροφος) με την επισήμανση Αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Επισημαίνεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αποστολής).
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υπογράφουν την αίτηση και να επισυνάπτουν το σύνολο των δικαιολογητικών αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται.

Πληροφορίες:
• 213 2026098/210 9925607 Κοινωνικό Παντοπωλείο, κ. Μάτσκα
• 213 2026090 Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας, κ. Φωτίου
Το έντυπο της αίτησης καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο σύνδεσμο https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=6012.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 14 Νοεμβρίου 2020]