Με Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται ο Δήμος Γλυφάδας

Ενα βήμα πιο κοντά στο να αποκτήσει Νομική Υπηρεσία βρίσκεται ο Δήμος Γλυφάδας ύστερα από ομόφωνη απόφαση που πήραν στις 9 Νοεμβρίου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η αποστολή συμπληρωματικού αιτήματος για πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων με έμμισθη εντολή προκειμένου να στελεχωθεί η Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Η απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την ήδη ληφθείσα υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δήμο μας, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».

Η αμοιβή των δικηγόρων θα ανέρχεται στα 1.092 ευρώ (πλέον εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 145,56 ευρώ και λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων 49,14 ευρώ). Η κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των αιτούμενων θέσεων θα προβλεφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και θα βαρύνει τους Κ.Α. που αναφέρονται στη σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό κάθε επόμενου έτους.
Σήμερα ο Δήμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε νομικά ζητήματά του, που καθημερινά προκύπτουν, αναθέτει σε εξωτερικούς δικηγόρους τις υποθέσεις του με αποτέλεσμα να δαπανά πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Αν θα μπορεί η νομική υπηρεσία του Δήμου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σηκώνοντας όλο το βάρος ή αν θα συνεχίσει η δημοτική αρχή να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες – δικηγόρους την διεκπεραίωση υποθέσεων θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Σίγουρα η δημιουργία και στελέχωση νομικής υπηρεσίας στο Δήμο είναι ένα θετικό βήμα καθώς φαντάζει αδιανόητο ένας Δήμος – και δη όπως της Γλυφάδας, να μην έχει τέτοιο τμήμα.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 14 Νοεμβρίου 2020]