Ηλιούπολη: Αιτήσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

Ηλιούπολη

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκειμένου να στηριχθούν συμπολίτες καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, καλεί προς δικαιούχους των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και προς 30/04/2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 στο ΦΕΚ 3088/24-07-2020/τ.Β’.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
•Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
•Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.
•Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 99 70 009, -010 & 6974341637.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου.
 • Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, γνωμάτευση πιστοποίησης της από το ΚΕ.Π.Α.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου σε περίπτωση κατ’οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Σεπτεμβρίου 2020]