Ηλιούπολη: Νέος Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Αστυνομίας ο Παναγιώτης Κόκλας

Ηλιούπολη

Με απόφαση Δημάρχου, ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κόκλας ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες:

• Την λειτουργία της Διεύθυνσης Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ως άνω Διεύθυνσης.
• Την λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του ως άνω Τμήματος.
• Την υπογραφή δηλώσεων πολιτογράφησης.
• Την μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) συνεργαζόμενος στενά με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Την μέριμνα για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
• Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας και
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
«Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του», σχολίασε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Σεπτεμβρίου 2020]