Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με το ISO 45001:2018

Απόψεις Επαγγελματικά

Οι προκλήσεις

Οι κίνδυνοι στην εργασία είναι πολλοί και παραμονεύουν. Η έλλειψη παρακίνησης εργαζομένων, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, οι νοοτροπίες στην εκτέλεση εργασιών, η αναβλητικότητα στην αποκατάσταση προβλημάτων, η υποτίμηση των κινδύνων και κυρίως των επιπτώσεων από την εμφάνιση των κινδύνων, η άγνοια της νομοθεσίας κ.λπ., είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Οι προκλήσεις αυτές έχουν διευρυνθεί τους τελευταίας μήνες και με την ανάγκη για αντιμετώπιση της πανδημίας (γνωστής ως Covid-19) που αποτελεί απειλή για την υγεία και τη ζωή πολλών ανθρώπων σε κάθε σχεδόν χώρα του κόσμου.

Τα οφέλη από το ISO 45001:2018

Αν και η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων είναι νομική απαίτηση για κάθε επιχείρηση, η ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχής βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας παρέχει επιπλέον οφέλη σε κάθε οργανισμό. Ορισμένα από αυτά είναι:
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της διεθνούς πιστοποίησης.
• Η απόκτηση νέων πελατών, όπου η πιστοποίηση είναι απαίτηση για τη σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας.
• Η διευκόλυνση της άσκησης ελέγχου από την ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης.
• Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων, μετόχων, κοινωνικού συνόλου κ.λπ.) απέναντι στην επιχείρηση.
Η επισφράγιση της συμμόρφωσης ενός συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018 εξασφαλίζεται μέσω της επιθεώρησης του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και μέσω της απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού.

Στην SUCCESSKeys.GR υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της SUCCESSKeys.GR (www.successkeysgr.com).
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210/9641387.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 18 Ιουλίου 2020]