Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001

Οι προκλήσεις

Oι απειλές για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Παραδείγματα απειλών είναι η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο σεισμός, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, το κακόβουλο λογισμικό, η κλοπή, η βλάβη εξοπλισμού, λάθη κατά τη χρήση εξοπλισμού, η διάρρηξη κτιρίων, η δυσλειτουργία λογισμικού κ.λπ.
Οι απειλές αυτές εκμεταλλεύονται συνήθως την ύπαρξη τρωτών σημείων (αδυναμιών) στα συστήματα ή/και στους ανθρώπους που τα χειρίζονται, προκειμένου να προκαλέσουν περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και έχουν επιπτώσεις στην εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Τα οφέλη από το ISO/IEC 27001

Τα οφέλη από την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση συστήματος για την ασφάλεια των πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001 είναι μεταξύ άλλων:
 Η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πολύτιμων, για μια επιχείρηση, πληροφοριών.
 Η αποφυγή υψηλού κόστους, που μπορεί να προκύψει από την απώλεια πολύτιμων πληροφοριών.
 Η αποφυγή προστίμων και λοιπών κυρώσεων σε περίπτωση διαρροής
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Η προστασία της φήμης της επιχείρησης και η αύξηση της εμπιστοσύνης ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, μέτοχοι κ.λπ.).
Η επισφράγιση της συμμόρφωσης ενός συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001 εξασφαλίζεται μέσω της επιθεώρησης του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και μέσω της απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού.
Στην SUCCESSKeys.GR υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001.
Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό επιχειρήσεων σε βασικές αρχές της ασφάλειας των πληροφοριών, και είμαστε πιστοποιημένοι για να διενεργούμε εσωτερικές επιθεωρήσεις σε συστήματα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της SUCCESSKeys.GR (www.successkeysgr.com).
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 96 41 387.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 29 Φεβρουαρίου 2020]

Ad
Ad