Είναι η πρώτη από τέσσερις δόσεις – ΥΠ.ΕΣ.: 28 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

525.550 € στους Νότιους Δήμους

Το ποσό των 28.000.000 ευρώ κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες δόσεις που θα καταβληθούν το 2020.
Συγκεκριμένα από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» κατανέμεται το ποσό των 28.000.000 ευρώ στους 332 Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το ποσό των 28.000.000 κατανέμεται στους 332 δήμους της χώρας και στους Νότιους Δήμους ως εξής:
• ΑΛΙΜΟΥ 78.350,00€
• ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 74.520,00€
• ΓΛΥΦΑΔΑΣ 123.530,00€
• ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 119.130,00€
• ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 130.020,00€

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 1 Φεβρουαρίου 2020]

Ad