Πτώση σοβά σε άδεια αίθουσα του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

  • Κλειστό προληπτικά έμεινε το σχολείο την Τρίτη
  • Έκθεση Αυτοψίας από τους μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Aμέσως μετά το συμβάν πτώσης σοβά τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, σε άδεια αίθουσα του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, κλιμάκιο του Δήμου, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Σεφτελή και μηχανικούς της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών, επισκέφτηκε το κτίριο και προχώρησε σε έλεγχο όλων των τάξεων για να διαπιστωθεί η ζημιά και άλλος τυχόν κίνδυνος.
Μετά τον έλεγχο, αποφασίστηκε να μη λειτουργήσει το Γυμνάσιο την Τρίτη 28/1/2020, για να γίνουν από τεχνικό συνεργείο οι απαραίτητες προληπτικές επεμβάσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο.
«Είναι γεγονός ότι η κατάσταση των σχολικών κτιρίων της Ηλιούπολης χρήζει άμεσων παρεμβάσεων και βελτιώσεων. Επίσης υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός έργου προϋπολογισμού 200.000 ευρώ για την τακτική συντήρηση των σχολείων, που έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή του 2019, «ξεχάστηκε» μέσα στην προεκλογική περίοδο.
Ξεκίνησε άμεσα από την σημερινή Διοίκηση με επιτάχυνση των διαδικασιών, για να υπογραφεί η σύμβαση αρχές Φεβρουαρίου.
Παράλληλα οι Σχολικές Επιτροπές προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε μικρές επεμβάσεις και συντηρήσεις για να βελτιωθούν οι σχολικές υποδομές.
Με αίσθημα ευθύνης η Δημοτική αρχή αντιμετωπίζει με σοβαρότητα παρόμοια συμβάντα και θα προχωρήσει σε συνεργασία με όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας σε κάθε άμεση ενέργεια για βελτιωθεί η κατάσταση των σχολείων και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Σήμερα Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, ——, ——–, ——– πήγαμε επί τόπου στο 1ο Γυμνάσιο και διαπιστώσαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι αποξηλώσεις των σαθρών επιχρισμάτων από τις οροφές των αιθουσών, που είχαν πρόβλημα λόγω υγρασιών και συγκεκριμένα:
Οι αίθουσες Α2, Α3, Α4, Α5, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4,
το εργαστήριο πληροφορικής,
το Γραφείο της Διευθύντριας,
το Γραφείο των καθηγητών,
η αίθουσα βιβλιοθήκης, καλλιτεχνικών, το εργαστήριο Φυσικής Χημείας και το γραφείο γυμναστών.
Έπειτα από έλεγχο που έγινε στο δώμα του κτιρίου, διαπιστώθηκε αστοχία της υπάρχουσας υγρομόνωσης σε πολλά σημεία και ιδιαίτερα πλησίον των υδρορροών, που έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση υγρασιών πλησίον των σωληνώσεων απορροής των ομβρίων, στην οροφή του ισόγειου, του Α και Β ορόφου.
Έπειτα από την ολοκλήρωση των αποξηλώσεων των σαθρών επιχρισμάτων, κρίνεται δυνατή η επαναλειτουργία του σχολείου.
Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν με εργολαβία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να αποκατασταθούν οι βλάβες στη μόνωση του κτιρίου, έτσι ώστε να σταματήσει η συνέχιση της διάβρωσης των επιφανειών από την υγρασία.
Μέχρι την αποκατάσταση της μόνωσης, θα γίνεται περιοδικός επανέλεγχος σε όλο το κτίριο από κλιμάκιο του Δήμου.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28/01/2020
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 1 Φεβρουαρίου 2020]

Ad