Ηλιούπολη: Μείωση δημοτικών τελών για το 2020

Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ηλιούπολης, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η νέα Διοίκηση προχώρησε σε μια πρώτη ελάφρυνση των Δημοτών από τα Δημοτικά Τέλη.
Συγκεκριμένα έγινε μείωση 3% των Δημοτικών Τελών σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης.
Η ίδια μείωση έγινε και σε όλα τα ακίνητα, που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Επιπλέον επεκτάθηκε η πλήρης απαλλαγή Δημοτικών Τελών για τους Τρίτεκνους μέχρι 15.000 ευρώ ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, από 10.000 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.
Η εξοικονόμηση πόρων, που θα προέλθει από την αύξηση του ποσοστού Ανακύκλωσης, τα προωθούμενα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, αλλά και την εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού LED, θα επιτρέψουν την μεγαλύτερη μείωση των Δημοτικών Τελών.
Καθορίστηκε το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος για το έτος 2020, μηδενική αύξηση, όπως παρακάτω:

1) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Θα διαμορφωθούν για το 2020
1) Η τιμή για κατοικίες, σε 1,39 € /τ.μ..
2) Η τιμή για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε 1,39 €/τ.μ..
3) Η τιμή για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε 3,65 € /τ.μ. (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π.)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1) Για στεγασμένους χώρους από 6000 τ.μ. & και άνω σε 2,20 €/τ.μ.
2) Για μη στεγασμένους χώρους κάτω από 6000 τ.μ. σε 1,39 €/τ.μ.
3) Για μη στεγασμένους χώρους πάνω από 6000 τ.μ. σε 0,41 €/τ.μ.
4) Για τις βιομηχανίες, κινηματογραφικές εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, προσδιορίζει το χρόνο λειτουργίας σε 5 μήνες.
5) Για εργοταξιακούς μετρητές η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο γενικής χρήσης και ίση με τα τετραγωνικά της καλυπτόμενης επιφάνειας της οικοδομής σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
6) Για τους μετρητές κοινοχρήστων χώρων , η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο οικιακής χρήσης.
7) Για τις αποθήκες που ενοικιάζονται σαν επαγγελματικού χώροι, η χρέωση γίνεται στην ΔΕΗ με τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης.
8) Για τις αποθήκες διαμερισμάτων η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο οικιακής χρήσης.
Θεωρείται ότι οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι ή οι καταληφθέντες αυθαίρετα εξομοιώνονται με μη στεγασμένους χώρους και βεβαιώνονται τέλη καθ/τας με βεβαιωτικό κατάλογο ίδια με τους στεγασμένους.

Αναλυτικά από 01/01/2020 θα ισχύουν οι παρακάτω απαλλαγές και ελαφρύνσεις:
Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (οι προϋποθέσεις αφορούν όλα τα τέκνα).
Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (οι προϋποθέσεις αφορούν όλα τα τέκνα).
Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα. Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο, σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Πλήρης απαλλαγή, µε απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή του ΚΕΠΑ
Ε) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Πλήρης απαλλαγή. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ (και οι δυο γονείς με ανήλικα τέκνα).
ΣΤ) ΑΠΟΡΟΙ: Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιανουαρίου 2020]