Άλιμος: Κλιμακωτά δημοτικά τέλη ανά m2 και ανά περιοχή σε επαγγελματικούς χώρους για το 2020

Με απόφαση κατά πλειοψηφία [Με είκοσι μία (21) ψήφους ΥΠΕΡ και τρείς (3) ψήφους ΚΑΤΑ (Καμαρινού Κυριακή, Χαρίτος Κώστας και Μιχαλέτος Εμμανουήλ] το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου (18.11.2019) καθόρισε τους συντελεστές τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2020 ως εξής:

Τα ως άνω δημοτικά τέλη και φόροι αφορούν άπαντα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, περιλαμβανομένων και των εκτός σχεδίου πόλεως κειμένων. Η ανάγκη της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, είναι αναντίρρητα αναγκαία λόγω της υφιστάμενης έντονης δόμησης και της συγκέντρωσης πολλών απορριμμάτων από την ύπαρξη πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων, συχνά με βαρείες και οχλούσες χρήσεις γης (π.χ. βιοτεχνίες). Όσον αφορά την παραλιακή ζώνη, κατά τους θερινούς μήνες η συγκέντρωση λουομένων είναι ιδιαιτέρως αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν δε και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
όπου παρουσιάζεται αυξημένη προσέλευση πελατών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
• Ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων παραμένει 0,31 € ανά m2 (άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 1828/89).
Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών οι νεοαναγειρόμενες οικοδομές κατά την χορήγηση βεβαίωσης παροχής εργοταξιακού ρεύματος, δεν απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Για τον υπολογισμό του τέλους συντελεστής 1,50 € ανά m2 με εμβαδόν τον τυπικό όροφο (χρέωση για έναν όροφο σύμφωνα με την κάτοψη).
Επιπροσθέτως είναι σε ισχύ μειώσεις για κατηγορίες ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μειωμένων δημοτικών τελών και φόρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 358/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιανουαρίου 2020]

1 Trackback / Pingback

  1. Καθαριότητα, Φωτισμός και Δημοτικός Φόρος για το 2020 – Δημοτικά τέλη για Τολμηρούς – Παλμός Γλυφάδας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.