Γλυφάδα: Σταθερά τα Δημοτικά Τέλη για το 2020

Γλυφάδα

Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας (6.11.2019) καθόρισε το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020 (στο ίδιο ύψος με αυτό του 2019) προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρ. 185 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) και ειδικότερα:
• Για τους χώρους οικιακής χρήσης
Κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αποθήκες οικιών κ.λ.π. και μη στεγασμένοι χώροι (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, κινηματοθεάτρων, μάνδρες οικοδομών, πρατηρίων υγρών καυσίμων κ.λ.π.) και Φιλανθρωπικά (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα (εκτός από ιδιωτικές κλινικές ) σε 1,04 € /τ.μ. επιφάνειας, προσαυξημένου κατά 25% (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 1,30 € / τ.μ. επιφάνειας.
• Για τους χώρους άσκησης πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής, ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας, σε 3,53 € /τ.μ. επιφάνειας προσαυξημένου κατά 25 % (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 4,41 € / τ.μ. επιφάνειας.
• Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,04 € /τ.μ. επιφάνειας, προσαυξημένου κατά 25% (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 1,30 € / τ.μ.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιανουαρίου 2020]