14 άμισθοι σύμβουλοι του Δημάρχου Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

Με απόφαση του Δημάρχου ορίζονται ως άμισθοι Σύμβουλοί του οι παρακάτω Δημότες, για τα αντίστοιχα ειδικά θέματα:

 1. Αθανασάτου Σοφία Ελένη: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων.
 2. Βακλατζή Παναγιώτα: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Γιαννάκης Χρήστος: Υπεύθυνος ΚΕΠ Υγείας, συνεπικουρούμενος από τους γιατρούς Ελένη Παπαϊωάννου και Ηλία Κατσουγκράκη.
 4. Χoστικίδη Ελεάννα: Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.
 5. Μπενάς Γιώργος: Πολιτικής Προστασίας.
 6. Τσάκωνας Γιάννης: Εντοπισμού και καταγραφής προβλημάτων πόλης.
 7. Χατζηγρηγορίου Χάρης: Φροντίδας αδέσποτων ζώων.
 8. Παναγιωταράκος Νίκος, Τασούλης Βασίλης, Πετρόπουλος Γιώργος: Νεολαίας.
 9. Τυρίδης Κωνσταντίνος: Επικοινωνίας.
 10. Μπέλλος Ζήσιμος: Εθελοντισμού.
 11. Ηλιακοπούλου Βασιλική: Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων & Εργαστηρίων.
 12. Πυρουνάκης Μιχάλης: Οικολογίας και Πρασίνου.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 19 Οκτωβρίου 2019]