278.000€ για την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 278.000 ευρώ αποφάσισε να διανείμει στα αθλητικά σωματεία της περιοχής ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί και εφαρμόζεται από το 2015 – η επιτροπή παραλαμβάνει τις αιτήσεις των συλλόγων στις οποίες αναφέρονται οι δράσεις και τα κόστη αυτών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Δήμο.
Η επιτροπή αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και δημοτικούς συμβούλους και κατατάσσει τα αθλητικά σωματεία σε τρεις κατηγορίες θέτοντας ως κριτήρια την παλαιότητα, τη μαζικότητα – συμμετοχή των τμημάτων και τις διακρίσεις τους. Έτσι κατανέμει το κονδύλι που έχει αποφασιστεί, που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Για το 2019, το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να επιχορηγήσει τα κάτωθι σωματεία ως εξής:
• Κυανούς Αστήρ Βάρης 22.000 €
• Άρης Βούλας 22.000 €
• Θέτις Βούλας 22.000€
• Πρωτέας Βούλας 22.000€
• ΝΑΟ Βούλας 22.000€
• ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ο Λεύκαρος 22.000€
• ΝΟ Βουλιαγμένης 22.000€
• Αναγυρούς Βάρης 22.000€
• ΑΟ Βουλιαγμένης 22.000€
• ΑΚΟBB 22.000€
• ΝΟΚΒ 12.000€
• ΝΑΟΒΒ 12.000€
• Άρης 2006 9.000€
• Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ) 5.000€
• Μενάλκης 5.000€
• Αμαζόνες 5.000€
• ΑΟ Διλόφου 5.000€
• ΑΟ Φοίβος Βάρης 5.000€
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιχορηγήσεις λαμβάνουν και οι πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι με τη μορφή της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, την ευθύνη για τις οποίες έχει ο ΟΑΠΠΑ.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 9 Μαρτίου 2019]