Βιωματική πρωτοβουλία του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας. Πλαστικά καπάκια για καλό σκοπό

Γλυφάδα

H βιωματική πρωτοβουλία συγκέντρωσης πλαστι- κών καπακιών από την Δημοσιογραφική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας συνεχίζεται δυναμικά. Συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κατά προσέγγιση, 420 κιλά.
Πλαστικό υλικό που ακόμα κι αν είχε ριφθεί σε κάδο ανακύκλωσης καταλήγει στην χωματερή λόγω του μικρού μεγέθους του. Αποτελεί υλικό ανακυκλώσιμο μόνο στην περίπτωση που συγκεντρωθεί χωριστά.
Τα πλαστικά καπάκια προσφέρονται σε συγκεκριμένους συλλόγους οι οποίοι τα προωθούν προς ανακύκλωση. Με τα χρήματα που συγκεντρώνουν αγοράζεται εξοπλισμός που διευκολύνει συνανθρώπους μας με αναπηρία που αδυνατούν μόνοι τους να προμηθευτούν.
Ειδικότερα προσφέρθηκαν 130 κιλά σε σχολείο της Ηλιούπολης ώστε να συμπληρωθεί η ποσότητα για την αγορά σύγχρονου αναπηρικού αμαξιδίου για μαθητή που το έχει ανάγκη. Η υπόλοιπη ποσότητα παρεδόθη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ», που με συνέπεια υπηρετεί τα παιδιά με αναπηρία.
Η δημοσιογραφική εκστρατεία των συντελεστών του Διαλείμματος για την συγκέντρωση των πλαστικών καπακιών έχει ως σκοπό την προβολή και την προώθηση αυτής της ενέργειας. Να γίνει συνήθεια αυτή η απλή δράση που λειτουργεί προστατευτικά στο περιβάλλον και λειτουργικά στην ευαισθητοποίηση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Από το αποτέλεσμα βαδίζει στην σωστή κατεύθυνση. Το αποδεικνύει η ποσότητα που συγκεντρώνεται και προέρχεται από δεκάδες νοικοκυριά.
Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να αναφερθεί και η καθηγήτρια Γεωργία Πράππα που προσφέρει και προσωπική εργασία και διαθέτει το αυτοκίνητό της για αυτό το σκοπό όποτε χρειαστεί!

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 16 Φεβρουαρίου 2019]