Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή “Τρουμπάρι”.

Άλιμος

Ομόφωνα ενέκριναν και εισηγήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλίμου στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Τρουμπάρι» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με σκοπό τη διαφύλαξη του κοινοχρήστου και κοινωφελούς χαρακτήρα των χώρων, ως αναλυτικά ορίζεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Με την με αρ. 136/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής «Τρουμπάρι», η οποία κοινοποιήθηκε με τη μεαρ. πρωτ. 8612/2.5.2018 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του κ. Δημάρχου.
Με την με αρ. 435/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν οι ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Τρουμπάρι».
Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινόχρηστος και κοινωφελής χαρακτήρας των χώρων ζητείται αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Τρουμπάρι» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (Ν.Δ. 17.7/16.08.1923), μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα στο Δήμο μας εκπονείται μελέτη «Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου», με την οποία τροποποιούνται οι χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή Τρουμπάρι.
Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να μην εκτελεστούν εργασίες οι οποίες θα αλλοιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση, την οποία έχει λάβει υπόψη της και η Πολεοδομική μελέτη που βρίσκεται υπό εκπόνηση, παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή».
Το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2018 ήρθε με την ψήφο του να επιβεβαιώσει τα όσα εισηγήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο (5/12/2018) είχαν συζητηθεί οι ενστάσεις που έκαναν οι κάτοικοι και φορείς κατά της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής «Τρουμπάρι». Τότε κατά πλειοψηφία – Με δεκατέσσερις (14) ψήφους ΥΠΕΡ, τρείς (3) ψήφους ΚΑΤΑ και τέσσερις (4) ψήφους ΛΕΥΚΟ (Τσάγκαρης Αναστάσιος, Μπελιά Ελένη, Γιαννουτσου-Αρμάου Αλεξάνδρα και Αθανασοπούλου Αμαλία) – το δημοτικό συμβούλιο:

  1. Ενέκρινε την υπ’ αριθμ.21/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής “Τρουμπάρι», ως έχει.
  2. Ενέκρινε την απόρριψη των ενστάσεων, σύμφωνα με τις ανωτέρω προτάσεις του Μελετητή καιτης Τεχνικής Υπηρεσίας.
  3. Ενέκρινε την αποδοχή της πρότασης του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Θουκυδίδης ο Αλιμούσιος» για αναδιάταξη των χρήσεων των κοινωφελών χώρων (μεταφορά της χρήσης ΣΜΑ-Πράσινο Σημείο στα κοινωφελή Ο.Τ. 1 και 2 επί της λεωφ. Αλίμου).

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 22 Δεκεμβρίου 2018]