Νέο έργο στο Δήμο Αλίμου

Άλιμος Περιφέρεια Αττικής

Την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πήρε το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Αλίμου» με προϋπολογισμό 2.971.850.00€.
Το έργο αφορά τη Λεωφόρο Αλίμου και άλλες 62 παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους του δήμου, σε μήκος 16.390 μέτρα.
Οι εργασίες του έργου αφορούν επανασφάλτωση, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση – συμπλήρωση στηθαίων ασφαλείας και λοιπές παρεμβάσεις.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και εκτελεστεί από το Δήμο Αλίμου.
Παρόμοια έργα, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την οδική ασφάλεια, δυστυχώς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν οι περισσότεροι δήμοι με βάση την οικονομική τους κατάσταση και η συνδρομή της Περιφέρειας κρίνεται απαραίτητη.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 9 Ιουνίου 2017]