Με τροποποίηση του Γ.Π.Σ. εντός σχεδίου οι «Τράχωνες»

Άλιμος

• Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Αλίμου με την εταιρεία ΜΑΚΡΟ – Σκλαβενίτης

Eισηγούμενος το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και έχοντας υπόψιν του το πρακτικό της πολεοδομικής επιτροπής του Δήμου τόνισε ότι η ένταξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για το Δήμο καθώς:
1. Θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου το ιδιωτικό δάσος της ιδιοκτήτριας εταιρείας επιφάνειας 30 στρ.
2. Προκύπτουν κοινωφελείς χώροι για το Δήμο.
3. Περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου το Βυζαντινό εκκλησάκι «Εισοδίων της Θεοτόκου», χώρος ιδιαίτερης πολιτιστικής, θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας.
4. Περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου το παλιό αρχοντικό της οικογένειας Γερουλάνου, χώρος ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική ιστορία, αλλά και μοχλός για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Αλίμου.
5. Διασφαλίζεται η μορφή και οι χρήσεις γης στην περιοχή, με τον πιο ήπιο και φιλικό προς το περιβάλλον (φυσικό – πολιτιστικό) τρόπο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολεοδομική επιτροπή του Δήμου εισηγήθηκε συντελεστή δόμησης της υπό ένταξης ιδιοκτησίας 0,60. Αν και όπως τονίστηκε και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τα νούμερα αυτά καθαυτά θα επανέλθουν στη Β’ φάση. Τόσο οι επικεφαλής των παρατάξεων, όσο και δημοτικοί σύμβουλοι διοίκησης και αντιπολίτευσης, τοποθετήθηκαν ουσιαστικά και πολιτικά επί του θέματος και τόνισαν θα πρέπει να επιμείνουν στην ολική ένταξη της περιοχής. Έχοντας όμως κατά νου το ρητό «όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα» προχώρησαν – κατά πλειοψηφία –στην ένταξη του Κτήματος στο Γ.Π.Σ.

Μεταξύ των όρων που αναφέρονται στο συμφωνητικό είναι και τα εξής:

2. «Όροι για την ανάδειξη της περιοχής
Για την ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής, με στόχο την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιότητες) και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αλίμου, ο Δήμος Αλίμου Αττικής και ο ιδιοκτήτης της περιοχής δεσμεύονται από κοινού να επιδιώξουν την ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο και την υλοποίηση του κάτωθι σχεδιασμού:
Α) Από την αρχική ιδιοκτησία των 109,5 στρεμμάτων, τα 36,929 στρέμματα αποτελούν δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και το ρέμα.
Η έκταση αυτή των 37 περίπου στρεμμάτων δεν συμμετέχει στην πολεοδόμηση και παραχωρείται στο Δήμο χωρίς αντάλλαγμα. Τον τρόπο παραχώρησης (κατά κυριότητα ή κατά χρήση, νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί κ.λπ.) θα προσδιορίσει ο Δήμος Αλίμου.
Η έκταση αυτή θα παραμείνει χώρος πρασίνου και θα προστατευθεί, ώστε μαζί με το πράσινο που θα προέλθει από την εισφορά σε γη να αποτελέσει ενιαίο χώρο πρασίνου, περιπάτου, ήπιας αναψυχής.
Β) Η έκταση που πολεοδομείται είναι τα υπόλοιπα 72.503,62 τ.μ.
Στην έκταση αυτή επιβάλλεται αυξημένη εισφορά σε γη 60%, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, αντίθετα να αυξηθεί το πράσινο.
Κατά συνέπεια, από την έκταση αυτή των 72.503,62 τ.μ., οι 43.502,17 τ.μ. παραχωρούνται στο Δήμο ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και οι 29.001,45 τ.μ. παραμένουν στην ιδιοκτησία για οικοδόμηση.
Γ) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των 43.502,17 τ.μ. που αποδίδονται ως εισφορά σε γη και χαρακτηρίζονται ως Κ.Χ. ή Κ.Φ., παραχωρούνται στο Δήμο Αλίμου άνευ ανταλλάγματος (ενδεικτικά: βυζαντινό εκκλησάκι Εισοδίων της Θεοτόκου, παλαιό αρχοντικό οικογένειας Γερουλάνου κ.λπ.).
Κατά συνέπεια, από τη συνολική έκταση των 109,5 στρεμμάτων, τα 80,5 στρέμματα περιέρχονται στο Δήμο Αλίμου μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα, κατασκευές κ.λπ. και τα υπόλοιπα 29 στρέμματα παραμένουν στον ιδιοκτήτη προς οικιστική αξιοποίηση.
Δ) Στην έκταση των 29.001,45 τ.μ. που παραμένουν στην ιδιοκτησία του σημερινού ιδιοκτήτη προς εκμετάλλευση, επιβάλλονται οι παρακάτω όροι:
– Χρήση γης: Αμιγής Κατοικία
– Σ.Δ. :0,6 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 17.400 τ.μ.
Ε) Το κόστος των μελετών για τα έργα διαμόρφωσης (δρόμοι, πεζόδρομοι, υψομετρικές, δίκτυα κ.λπ.), όπως αυτά προκύπτουν από τη ρυμοτομική μελέτη, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της έκτασης και θα υλοποιηθούν από αυτόν πριν την έκδοση των οικοδομικών αδειών στα εν λόγω τμήματα.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο Δήμος Αλίμου αναλαμβάνει την προώθηση και έγκριση i) της τροποποίησης του Γ.Π.Σ. για να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης και ii) της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής (για την κατάρτιση των οποίων οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου θα λάβουν ατελώς και αδαπάνως επιστημονική στήριξη από τους ιδιοκτήτες της έκτασης), ώστε το ταχύτερο να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 3 Ιουνίου 2017]