Άλιμος: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – Πότε ξεκινούν τη θερινή λειτουργία τους

Άλιμος

Tα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αλίμου θα ξεκινήσουν τη θερινή λειτουργία τους με πρωινό ωράριο (7:30-15:30) για το διάστημα από 16 Ιουνίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2017.
Επειδή ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν είναι περιορισμένος, θα υπάρχει προτεραιότητα:
• στα παιδιά του προγράμματος ΕΣΠΑ
• στα παιδιά που παρακολουθούν το χειμερινό πρόγραμμα
• στα παιδιά διαζευγμένων και πολύτεκνων οικογενειών
• στα παιδιά των οποίων και οι δυο γονείς εργάζονται το πρωί
Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην καλοκαιρινή λειτουργία, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της σχετικής αίτησης που υπάρχει στις διευθύνσεις των ΚΔΑΠ, μέσα στο χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου 2017 έως 2 Ιουνίου 2017 & ώρες 17:00-20:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας (όχι προνήπια).
Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση της αίτησης, από γονείς παιδιών που δεν παρακολουθούν το χειμερινό πρόγραμμα, πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
• Βεβαίωση εργασίας γονέων

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Μαΐου 2017]