Αναβάθμιση δύο γηπέδων στον Δήμο Αλίμου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής προϋπολογισμού 332.609,13 ευρώ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» προϋπολογισμού 332.609,18 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το έργο εκτελείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου και αφορά στην αναβάθμιση δύο γηπέδων ποδοσφαίρου, στην περιοχή Τραχώνων επί των οδών Ηρ. Μάτση και Λ. Ιωνίας (Α΄ Γυμναστήριο Τραχώνων) και στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού επί της οδού Γερουλάνου (Β΄ Γυμναστηρίου).
Το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» βρίσκεται σε εξέλιξη και προκειμένου για την ολοκλήρωσή του, απαιτείται η σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με 332.609,18 €.
Τα συγκεκριμένα γήπεδα μετά την ολοκλήρωση του έργου θα φιλοξενούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά και τους τοπικούς συλλόγους με ασφάλεια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 11 Φεβρουαρίου 2017]

Ad