Οι 11 νέοι Αντιδήμαρχοι, οι 9 Εντεταλμένοι και οι αρμοδιότητές τους στο Δήμο Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

Οι 11 νέοι Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλου ορίστηκαν με θητεία από 2 Ιανουαρίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2026, έντεκα νέοι Αντιδήμαρχοι. Είναι οι εξής:

1. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

2. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

3. ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

4. ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

5. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  (ΑΜΙΣΘΟΣ), ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

6. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

7. ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΚΕΠ.

8. ΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

9. ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

10. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

11. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάκληση ορισμού του Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, πλην αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν υπερωρίες υπαλλήλων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί στους παραπάνω οριζόμενους Αντιδημάρχους, συνεχίζουν να ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

9 Εντεταλμένοι

O Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος με τις υπ’ αριθμ. 64/2024 και 196/2024 αποφάσεις του, όρισε στις 10 Ιανουαρίου και στις 17 Ιανουαρίου 2024 τους Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ηλιούπολης και τους ανέθεσε την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα όρισε:

1.Την Γκούβα Χαρά, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (Ατόμων με αναπηρία).

2. Την Χανδρινού Βασιλική, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Εθελοντισμού και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται & αφορούν στη νεολαία.

3. Τον Ταβουλάρη Ιωάννη, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Πολιτισμού.

4. Τον Φύτρο Γεώργιο, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Διαχείρισης Οχημάτων – Δημοτικής Συγκοινωνίας.

5. Την Βλάχου Σοφία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Νέας Γενιάς – Δημοτικού Συμβουλίου Νέων –Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Τον Κόντη Ελευθέριο, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Ανακύκλωσης.

7. Την Νικολοπούλου Αντωνία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) κ.λ.π.

8.Την Κοντονίκα Μαριάννα, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Υγείας – Κοινωνικά Ιατρεία.

9. Την Αρδαβάνη Μαρία, ως εντεταλμένη δημοτική  σύμβουλο για την Προάσπιση της Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς αμοιβή.

Οι επιλογές των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων έγιναν σύμφωνα με τη δράση, την εμπειρία, τις σπουδές τους, καθώς και την ιδιαίτερη προσφορά τους σε αντίστοιχους τομείς. Η θητεία των ανωτέρω εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων ορίστηκε χωρίς αμοιβή από 2 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2026. 

Ο Δήμαρχος κ. Στάθης Ψυρρόπουλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και καλή δύναμη στο έργο τους.

Για να δείτε τα βιογραφικά των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων μπορείτε να επισκεφθείτε το link: https://ilioupoli.gr/index.php/entetalmenoi-symvouloi/

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Ιανουαρίου 2024]