Ενημέρωση από τον απερχόμενο Δήμαρχο ζητά ο νεοεκλεγείς Στάθης Ψυρρόπουλος

Ηλιούπολη

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος της πόλης Στάθης Ψυρρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη δημάρχου από την 1η Ιανουαρίου 2024 μαζί με τη νέα διοίκηση, έχει αποστείλει εκ νέου υπενθυμιστική επιστολή στον νυν δήμαρχο Γιώργο Χατζηδάκη, όπου ζητάει προσωπική ενημέρωση για τα μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο μας, όπως οικονομικά, θεσμικά, ζητήματα προσωπικού, δημόσιας υπηρεσίας, εκκρεμείς δίκες και άλλες υποθέσεις.

Στην εν λόγω επιστολή ο Στάθης Ψυρρόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον Γιώργο Χατζηδάκη για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Ηλιούπολης και υπερτονίζει ότι και θα πρέπει να φροντίσει ο νυν δήμαρχος η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται με έγκαιρη, πλήρη, διαφανή και έγκυρη ενημέρωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, οπότε και η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ζητάει ευλόγως αναλυτική ενημέρωση με έγγραφα και στοιχεία που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας.

Με την παρούσα, ο κος Ψυρρόπουλος υπενθυμίζει στον κο Χατζηδάκη ότι η επιστολή που του έχει αποστείλει προσωπικά παραμένει αναπάντητη από τις 20 Οκτωβρίου 2023 και τον καλεί να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Πιο συγκεκριμένα:

Ηλιούπολη 3/11/2023

Κε Χατζηδάκη,

Με έκπληξη διαπιστώνω ότι δεν έχετε απαντήσει ως οφείλετε στην από 20 Οκτωβρίου 2023 επιστολή μου, όπου σας ζητώ ευλόγως να προγραμματίσετε συναντήσεις ώστε να ενημερώσετε τα στελέχη της παράταξής μας, που θα αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις στη Διοίκηση, και εμένα προσωπικά,  για τα μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο μας, όπως οικονομικά, θεσμικά, ζητήματα προσωπικού, δημόσιας υπηρεσίας, εκκρεμείς δίκες και άλλες υποθέσεις.

Όπως ήδη γνωρίζετε διανύουμε μία μεταβατική περίοδο στη διοίκηση του Δήμου

Ηλιούπολης και θα πρέπει να φροντίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,

μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, οπότε και η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα, η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται με έγκαιρη, πλήρη, διαφανή και

έγκυρη ενημέρωση από την πλευρά σας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη

λειτουργία του Δήμου μας.

Είναι επιβεβλημένο να μας ενημερώσετε αναλυτικά (με έγγραφα και στοιχεία), ως οφείλετε, για την πλήρη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Ηλιούπολης, οι Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα αυτού σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθώς και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Αναμένουμε εκ μέρους σας τις προτεινόμενες ημερομηνίες για τις συναντήσεις ανά θεματική ενότητα.

Έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος από τις 20 Οκτωβρίου που σας απέστειλα προσωπικά την εν λόγω επιστολή και δε θα θέλαμε να χαθεί περισσότερος χρόνος που θα στοιχήσει στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας για το μετέπειτα μεταβατικό διάστημα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Ο Πρόεδρος της παράταξης

«Πρώτα η Ηλιούπολη»

Στάθης Ψυρρόπουλος

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 11 Νοεμβρίου 2023]