Έναρξη περιόδου υποβολής των αιτήσεων εγγραφών για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στα Νότια

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Ηλιούπολη

Άλιμος

Οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου για την περίοδο 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alimoskga.tcloudapp.net/.

Για την περίοδο 2023-2024, γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2020 έως και 31/12/2022. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, τηλ.: 210 9836648, 213 2008127.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκίνησε την Τετάρτη 24/05/2023 (ώρα 11:00 π.μ.) και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 23/6/2023 (ώρα 23:59 μ.μ.).

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που θα αποδεικνύουν τα κατά δήλωση στοιχεία σας στην αίτηση, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Με την οριστική κατάθεση της αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου έχουν στη δύναμή τους εννέα (9) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΑΛΙΜΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
2ΚΟΤΖΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
3ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 108ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
4ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
5ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 63ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 28/02/2022
6ΦΑΝ ΒΑΪΚ 2ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 28/02/2021
7ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 78ΑΠΟ 01/03/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
8Λ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26ΑΠΟ 01/03/2021 ΕΩΣ 28/2/2022
9ΕΠΟΝΙΤΩΝ 7ΑΠΟ 01/03/2021 ΕΩΣ 31/12/2022

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν έως τις 21/07/2023.
 • Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρ. Διεύθυνση https://alimoskga.tcloudapp.net/ από Σάββατο 22/7/2023 έως και Τρίτη 25/07/2023.
 • Όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλίμου θα συμμετάσχουν στη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην «Εναρμόνιση»)” περιόδου 2023-2024. Επισημαίνεται ότι, οι γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση… περιόδου 2023-2024» και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα. Προηγούνται σε κάθε περίπτωση τα παιδιά που γίνονται δεκτά στη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση…” (ΕΣΠΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων φιλοξενίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ένα κηδεμόνα του παιδιού. (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα)
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ΦΕΚ 4249/05.12.2017.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο τρίμηνο από την κατάθεσή του) στο οποίο αναφέρονται όλα τα τέκνα των αιτούντων.
 4. Εργαζόμενη μητέρα στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία να αναγράφεται το είδος απασχόλησης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης).
 • Αυτοαπασχολούμενη ή Περιστασιακά Απασχολούμενη: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
 • Ελεύθερη Επαγγελματίας: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης κατάθεσης Φ.Π.Α. ή Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή Φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
 • Άνεργοι Γονείς: Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (τρέχοντος μηνός).
 • Εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2023, για το φορολογικό έτος 2022 (εισοδήματα έτους 2022). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, για την μετέπειτα κατάθεσή τους, (η οποία εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα). Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των εκκαθαριστικών ορίζεται η 07.07.2023.* H κατάθεση των εκκαθαριστικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής.

* Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που δεν κατατέθηκαν με την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής, μπορείτε να τα στείλετε μέχρι τις 07.07.2023 με e-mail στο: pedikosb@otenet.gr (υπόψη κας Μ. Νικολαΐδου).

 • Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Τηλεφώνου ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα είναι στο όνομά σας και με τη διεύθυνση κατοικίας σας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα των αιτούντων γονέων, μπορείτε να καταθέσετε πρόσφατο υγειονομικού χαρακτήρα δημόσιο έγγραφο με την διεύθυνση κατοικίας. (Υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη).
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, επιπλέον απαιτείται και η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην Ελλάδα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες – Γονείς σε χηρεία):

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.

Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:

 • Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα ή επίσημο έγγραφο νοσοκομείου για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67%, και για άλλες περιπτώσεις έκθεση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

Γονέας Φοιτητής σε Πρώτο Πτυχίο ή Στρατευμένος:

 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):

 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε πρώτο πτυχίο).

Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

    Την Δευτέρα 29/5/2023 ξεκινά η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας  Βουλιαγμένης, για την περίοδο 2023-2024. Η περίοδος των εγγραφών ολοκληρώνεται την Τρίτη 13/6/2023 και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vvvaitiseisvn.tcloudapp.net/.

     Για την σχολική περίοδο 2023 – 2024, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης θα γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, από 01/01/2020 έως και 1/3/2023.

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα γραφεία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στα τηλέφωνα  210 8900023, 2109689357, 210 8974745 και 210 9653222. Για βοήθεια σε τεχνικά θέματα του συστήματος των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2109885396 τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00.

Ενημερώνουμε ότι από τις 00:00 έως τις 01:00 κάθε μέρα το σύστημα δε θα λειτουργεί, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης και αναβάθμισης.

Ηλιούπολη

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους γονείς των βρεφών και νηπίων του Δήμου ότι οι αιτήσεις εγγραφής για τη νέα Σχολ. Χρονιά 2023-2024, οι οποίες υπέχουν & θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση του ιστότοπου:

https://ilioupoliaitiseisvn.tcloudapp.net

για το χρονικό διάστημα από 22/05/2023 έως 18/06/2023 και ώρα 24:00.

Η είσοδος στο πρόγραμμα των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω των  κωδικών του TAXISNET.

Για να δείτε:

 • Τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑΣ 2023-2024
 • Το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • Την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2023-2024

 Επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://ilioupoli.gr/index.php/2023/05/09/engrafes-stous-vrefonipiakous-stathmous-gia-to-scholiko-etos-2023-2024

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 27 Μαΐου 2023]