Πέντε νέα έργα για τη Γλυφάδα με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Γλυφάδα

Πέντε πρωτοποριακά έργα που θα βελτιώσουν θεαματικά την καθημερινότητα στη Γλυφάδα, σύντομα θα γίνουν πραγματικότητα κατόπιν γενναίας χρηματοδότησης ύψους 6,5 και πλέον εκατομμυρίων € από ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6.579.760,17 ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν ως εξής:

1) Ένα μεγάλο δίκτυο με υπόγειους και υπέργειους κάδους συλλογής βιοαποβλήτων, που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της Γλυφάδας.

2) Ολόκληρος νέος στόλος με απορριμματοφόρα για τη συλλογή βιοαποβλήτων, με δυνατότητα για ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την πλαγιοπροσέγγιση σε παρκαρισμένα οχήματα και για ταχεία αποκομιδή απορριμμάτων σε πολυσύχναστούς δρόμους του Δήμου.

3) Νέα ηλεκτροκίνητα απορριμματοφόρα για τη συλλογή βιοαποβλήτων.

4) Εγκατάσταση «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου των οχημάτων και των κάδων, που δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αφού π.χ. θα είναι εμφανές ποιοι κάδοι είναι γεμάτοι και ποιοι όχι και ανάλογα θα προσαρμόζονται καθημερινά τα δρομολόγια.

5) Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών, για την ενεργό συμμετοχή και δράση στο πλαίσιο του εγχειρήματος.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Φεβρουαρίου 2023]