Ενεργές πολιτικές απασχόλησης και επενδύσεις οι κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας

Απόψεις Γνώμες

Άρθρο του Νίκου Λεβετσοβίτη,

Ο Νίκος Λεβετσοβίτης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας, Πρόεδρος ΓΚΟΛΦ Δήμου Γλυφάδας, Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Εμπορίου & Καταναλωτή ΝΔ, Μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Επικεφαλής Ανανεωτικής Κίνησης Επαγγελματιών του ΕΕΑ και Ασφαλιστικός Πράκτορας*

Τα ποσοστά απασχόλησης αποτελούσαν για χρόνια έναν επιβραδυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης χρηματοπιστωτικής κρίσης που εξελίσσεται τη τελευταία 15ετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν για την πραγματική οικονομία έχει εστιάζει σε πολιτικές πρόληψης της μαζικής ανεργίας, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που στόχο έχουν την οικονομική ανανέωση, τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη μεγέθυνση της αγοράς εργασίας.

Πράγματι, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας φαίνεται να διέρχεται σε μια άνευ προηγουμένου χρυσή εποχή, όπως αποδεικνύουν τα νέα ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο και αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας σε πλήρη εξέλιξη στη Γηραιά Ήπειρο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών διαμορφώθηκε σε 74,5% το πρώτο τρίμηνο του 2022, όντας αυξημένο κατά 0,5% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, ότι πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό όλων των εποχών για την Ένωση και για το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης στην απασχόληση, μετά το φθινόπωρο του 2020. Μάλιστα πριν από δέκα χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης έφτανε μόλις το 66%.

Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση βλέπουμε ότι έχει επενδύσει σε μια σειρά από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τις παθητικές, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποσκοπούν στην αύξηση και τη διατήρηση της πιθανότητας απασχόλησης των ανέργων που αντιμετωπίζουν διαρκώς δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ενεργοποίηση ανενεργών ομάδων του πληθυσμού μέσω της παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για πολιτικές απασχόλησης αναφερόμαστε στο σύνολο των δράσεων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν να βελτιώσουν το επίπεδο απασχόλησης, επηρεάζοντας τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, μειώνοντας έτσι τα ποσοστά ανεργίας. Αυτές είναι και οι βάσεις των κυβερνητικών επιλογών τα τελευταία χρόνια.

Οι κρατικοί φορείς έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια, χάρη στις οποίες έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας σε κάποιους από τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως, όπως η Pfizer, η Deloitte και η Microsoft. Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας τριπλασίασε τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και προωθεί διαρκώς προς αξιοποίηση τα διαθέσιμα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Υιοθετώντας τις εν λόγω πολιτικές, η χώρα μας κατάφερε τα τελευταία χρόνια να βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες απασχόλησης, συρρικνώνοντας τα ποσοστά ανεργίας, σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από την άνοιξη του 2010. Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο του 2022 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,6%, καταγράφοντας μείωση 1,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας θέλουμε μακροπρόθεσμες λύσεις που αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την αγορά εργασίας, περιορίζουν την αδράνεια και ενισχύουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας άλλωστε δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στην αγορά εργασίας, εργοδότες και επαγγελματικούς φορείς με τον κεντρικό θεσμικό ρόλο που κατέχει ο καθένας.

Ασφαλώς, οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας δεν σταματούν εδώ. Η ευέλικτη εργασία, η ηγεσία με βάση τη συναισθηματική νοημοσύνη και η επανειδίκευση επαναφέρουν το σημαντικό ζήτημα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων παγκοσμίως. Οι εταιρείες επομένως δεν μπορούν πλέον να εθελοτυφλούν έναντι των νέων αυτών τάσεων, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους για την επιτυχία τους.

Η τηλεργασία, η οποία υιοθετήθηκε ευρέως με την επέλαση της πανδημίας και παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις κύριες μορφές εργασίας αποδεικνύει ότι το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Παράλληλα, τα φαινόμενα της «σιωπηρής» και της «μεγάλης παραίτησης» προδίδουν τις αδυναμίες του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά αντιλαμβάνεται την εργασία.

Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας αποχαιρέτησε πολλά λαμπρά μυαλά που αναζήτησαν ένα ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας στο εξωτερικό, το οποίο τους προσέφερε προοπτικές για περαιτέρω εξέλιξη, μα πάνω από όλα όραμα για το μέλλον.

Αυτό πρέπει να είναι και το επόμενο στοίχημα για την Ελλάδα! Η επονομαζόμενη γενιά του brain drain να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη της, καθιστώντας τη βάση για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την πολύτιμη τεχνογνωσία, την εμπειρία αλλά και τη δημιουργικότητά της να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της αγοράς εργασίας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές εργαζομένων.


*Νίκος Λεβετσοβίτης

Ο Νίκος Λεβετσοβίτης είναι Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας, Προέδρος ΓΚΟΛΦ Δήμου Γλυφάδας, Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Εμπορίου & Καταναλωτή ΝΔ, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επικεφαλής ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ Κίνησης Επαγγελματιών.

Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Γλυφάδας, Πρόεδρος Κ.Α.Π.ΠΑ Δήμου Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος ΕΕΑ, Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας, Μέλος του Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας και Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας.

Αν και Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η αγάπη του για το χώρο της διαμεσολάβησης αποδείχθηκε πιο ισχυρή. Έχοντας ως κληρονομιά το βαρύ όνομα του πατέρα του, Φάνη Λεβετσοβίτη, ενός ανθρώπου με αξιοσέβαστο συνδικαλιστικό έργο που χαίρει της εκτίμησης του συνόλου των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου, ο Νίκος Λεβετσοβίτης συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί το όνομα Λεβετσοβίτης αποτελεί εγγύηση στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

1 σκέψη στο “Ενεργές πολιτικές απασχόλησης και επενδύσεις οι κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.