Χειροτονία Διακόνων στους Ιερούς Ναούς Αγίας Τριάδας και Αγίων Παύλου και Δημητρίου από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντώνιο

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη Ηλιούπολη

Τήν πνευματική χαρά τῆς εἰσόδου ἑνός νέου κληρικοῦ στούς κόλπους της ἔζησε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀντωνιος τήν Κυριακή, 30 Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., προέστη τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως ἐν μεσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γλυφάδας, ὅπου τέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονία ἑνός φερέλπιδος νέου, τοῦ κ. Στυλιανοῦ Τζωρτζάκη.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθηνε λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς πρός τόν νέο κληρικό, τόν ὁποῖο κάλεσε νά δεχθεῖ τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης μέ φόβο Θεοῦ, συστολή καί ἀπόλυτη εὐλάβεια, καθώς πλέον θά διακονεῖ καί θά συμπροσφέρει μέ τόν Ἐπίσκοπο καί τούς Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀναίμακτη Θεία Μυσταγωγία.

Σέ ἄλλο σημεῖο, ὁ Ποιμενάρχης, μας συνεχάρη τόν πατέρα καί μακάρισε τήν ἀείμνηστη  μητέρα τοῦ νέου Διακόνου, οἱ ὁποῖοι γαλούχησαν τά παιδιά τους στά νάματα τῆς πίστεως καί σήμερα ἀξιώνονται νά προσφέρουν ἕνα ἀπ᾿  αὐτά στόν Κύριο.

Ἐπίσης, μέ λόγους εὐγνωμοσύνης ἀνεφέρθη στόν πρῶτο πνευματικό τοῦ π. Στυλιανοῦ, μακαριστό π. Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τίς βάσεις, ὥστε, τόσο ὁ νέος Διάκονος ὅσο καί ἄλλοι κληρικοί νά εἰσέλθουν στόν ἱερό κλῆρο καί νά κοσμοῦν τήν ἱερατική οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκθύμως εὐχαρίστησε καί τόν συμμαρτυρήσαντα πνευματικό τοῦ π. Στυλιανοῦ, π. Θεόδωρο Κουμαριανό, γιά ὅσα πνευματικά προσέφερε στόν νέο κληρικό, τά ὁποῖα συνετέλεσαν τά μέγιστα στήν ἀπόφασή του νά ἱερωθεῖ.

Ὁ νέος Διάκονος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἑνός τέκνου καί τυγχάνει Πτυχιοῦχος τῆς Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας καί Φοιτητής τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τήν οὐράνια χαρά καί τήν εὐλογία τῆς καθόδου τοῦ Παρακλήτου, μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, βίωσε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀντώνιος, τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου τρ.ἔ, ἱερούργησε τό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας στόν παμμεγέθη Ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου τέλεσε τῆς σέ Διάκονο χειροτονία ἑνός φερέλπιδος ἐγγάμου νέου καί πατρός τριῶν τέκνων, τοῦ κ. Ἠλία Ζολώτα.

Στήν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν κλήση τῶν ἑπτά Διακόνων ἀπό τούς Ἁγίου Ἀποστόλους καί ἐπεσήμανε τόν ρόλο τοῦ Διακόνου μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Ἀπευθυνόμενος πρός τό νέο κληρικό τῆς Ἐκκλησίας μας τόν κάλεσε νά ἀποκτήσει τόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη πού εἶχαν στήν καρδιά τους γιά τόν Χριστό ὁ ἑορταζόμενος κατ᾿ ἐκείνη τήν ἡμέρα Ἅγιος Παῦλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ὁμολογητής καί οἱ ἑπτα Ἅγιοι Διάκονοι.

 Ἐν συνεχείᾳ συνεχάρη τούς γονεῖς τοῦ π. Ἠλία, οἱ ὁποῖοι  ὁδήγησαν τό παιδί τους ἀπό τήν παιδική του ἡλικία στήν Ἐκκλησία καί τόν συνέδεσαν πνευματικά μέ τόν χαίροντα πολλῆς ἐκτιμήσεως, σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως πολιό Γέροντα π. Κωνσταντῖνο Μαλτέζο, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου, ὁ ὁποῖος ὡς πνευματικός τοῦ νέου κληρικοῦ ὑπέγραψε τήν σχετική συμμαρτυρία γιά τήν εἴσοδό του στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Ἐπήνεσε μέ θερμούς λόγους τή σύζυγο τοῦ νέου Διακόνου ἡ ὁποία συγκατετέθη στήν ἱερά ἀπόφαση τοῦ συζύγου της καί εὐχήθηκε καί ἄλλες κοπέλες νά θελήσουν νά σταθοῦν ὡς σύζυγοι στό πλευρό μελλοντικῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ νέος Διάκονος εἶναι Πτυχιοῦχος Πληροφορικῆς καί θά διακονήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Παύλου καί Δημητρίου Γλυφάδας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 12 Νοεμβρίου 2022]