“Εύξεινη Πόλη” – O Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας μεγαλώνει

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Με την ιδιότητα του πρόεδρου της “Εύξεινης Πόλης” ΕΟΕΣ, του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπέγραψε με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κ. Ιωάννη Σάββα το Πρακτικό εισδοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον «ΕΟΕΣ-Εύξεινη Πόλη».

Η υπογραφή του Συμφώνου καθιστά τον Όμιλο πιο ανταγωνιστικό και θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην προσέλκυση περισσότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων.

Σήμερα ο Ευρωπαϊκός Όμιλος “Εύξεινη Πόλη” αριθμεί 70 μέλη (66 Δήμους και 4 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) συνθέτοντας πλέον ένα ισχυρό και διευρυμένο αυτοδιοικητικό όμιλο, που στόχο έχει την ανάπτυξη των δήμων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 17 Σεπτεμβρίου 2022]