Νέος Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Ηλιούπολης ο ανεξάρτητος Φώτης Χρυσουλάκης

Ηλιούπολη

Με απόφαση Δημάρχου, ορίζεται ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Χρυσουλάκης ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας, με αρμοδιότητες:

• Τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος, εκτός των  θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.

• Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

• Τη λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.

• Τη Δια Βίου Μάθηση και τις Πολιτικές Ισότητας. 

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του», δήλωσε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης γνωστοποιώντας την απόφασή του.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 10 Σεπτεμβρίου 2022]