Έργο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα του Κολυμβητηρίου Αργυρούπολης

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Υπόγειας Παροχής από Υποσταθμό Μέσης Τάσης μέχρι Κολυμβητήριο», συνολικής δαπάνης 60.000 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο καθίσταται αναγκαίο καθώς οι ανάγκες του Κολυμβητηρίου σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι αρκετά αυξημένες λόγω της προσθήκης νέων μηχανημάτων για τη λειτουργία του. Αφορά δε στη διασύνδεση του υπάρχοντος υποσταθμού Μέσης Τάσης (σε χώρο παραπλεύρως της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων – Α.Π.Χ. του 4ου Γυμνασίου στην οδό Τριπόλεως στην Αργυρούπολη) µε το Κολυμβητήριο. Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι συνδέσεις των παροχών του γηπέδου ποδοσφαίρου, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Α.Π.Χ.) και των γηπέδων τένις, και µε το παρόν έργο θα υλοποιηθεί η σύνδεση της παροχής ισχύος στο Κολυμβητήριο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής µε τον υπάρχοντα υποσταθμό Μέσης Τάσης. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Α’ Αθλητικό Κέντρο Αργυρούπολης το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών Τριπόλεως, Μικράς Ασίας, και Κύπρου.

Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 16 Ιουλίου 2016]

Ad
Ad