Προσωρινή μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής και περίοδος ενστάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου vvv.gov.gr. (στο εικονίδιο ΠΑΙΔΕΙΑ, Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.)

Σε συμμόρφωση του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αιτούντα στο προσωπικό του email.

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στο γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα τηλέφωνα 210 8953756, 2109689357, από τις 10:00π.μ. – 14:00μ.μ. Μετά την ανάρτηση των πινάκων προσωρινής μοριοδότησης, οι τυχόν ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και σε διάστημα τριών ημερών από τη Δευτέρα 4/7/2022 (ώρα 10:00 π.μ.) έως την Τετάρτη 6/7/2022 (και μέχρι της 24:00 μ.μ) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vvvaitiseisvn.tcloudap με τους κωδικούς που έχετε ήδη δημιουργήσει.