Νομοθεσία για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απόψεις Υγεία

Γράφει ο Ιωάννης Ν. Γουσγούνης, ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeys.GR

Η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, αποτελεί προστασία της ποιότητας της ζωής μας, αλλά και προστασία της ίδιας της υγείας μας.

Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος αυξάνονται διεθνώς.

Αν και η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί συνήθως εκούσια απόφαση κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει και νομική απαίτηση.

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμόν 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α’/23-07-2021), Άρθρο 51, εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που έχουν, μεταξύ άλλων, ως αντικείμενο δραστηριότητας την επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. ελαστικών οχημάτων, ΑΗΗΕ, μπαταριών, ορυκτελαίων κλπ.) πρέπει από 1/6/2022 να εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS ή ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο.

Στην SUCCESSKeys.GR υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015.

Για τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 14001:2015, μια επιχείρηση μπορεί στη συνέχεια να επιθεωρηθεί από αρμόδιο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να αποκτήσει πιστοποίηση διεθνούς κύρους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Νόμο και για το ISO 14001:2015 θα βρείτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας (https://www.successkeysgr.com/iso-14001-2015) και επικοινωνώντας μαζί μας στο 6944141114.

Για καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ENISO 14001:2015 για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση, αλλά και για τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, επαναλαμβάνουμε τη διοργάνωση σχετικού (διαδικτυακού) Webinar χωρίς κόστος συμμετοχής.

Ημερομηνία διεξαγωγής είναι η Τετάρτη 15/6/2022 (ώρα έναρξης: 20:00’, διάρκεια: 1 ώρα). Απαραίτητη είναι μόνο η έγκαιρη δήλωση συμμετοχή σας (έως την Τρίτη 14/6/2022, ώρα 18:30’.).

Για τους αναγνώστες της εφημερίδας «ΠΑΛΜΟΣ της ΓΛΥΦΑΔΑΣ», και προκειμένου να διευκολύνουμε την διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 6944141114 ή στείλτε σχετικό Email εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στο support@successkeysgr.com. Παρακαλούμε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό κινητού (ή σταθερού) τηλεφώνου σας, προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους ταυτοποίησης (για την ασφάλεια του Webinar και για την προσωπική σας ασφάλεια).

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιουνίου 2022]