«Νεανική Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας την Ισπανία

Γλυφάδα

Σχέδιο κινητικότητας Εκπαιδευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το 1ο ΕΠΑ.Λ Γλυφάδας στην Ισπανία

Στα πλαίσια της Δράσης ΚΑ1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Erasmus+”, το 1ο ΕΠΑ.Λ Γλυφάδας υλοποίησε την περίοδο 7-22/11/2021 εγκεκριμένο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας διάρκειας 16 ημερών με θέμα τη «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην πόλη Σεβίλλη της Ισπανίας. Στο σχέδιο συμμετείχαν 15 μαθητές της Β’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και 2 συνοδοί καθηγητές.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με παραγωγικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού, προκειμένου να εμπνευστούν από τις πρωτότυπες επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσονται με σεβασμό στο περιβάλλον, έχοντας σα βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με σκοπό η έννοια να προσεγγιστεί από όλες τις πλευρές της και όχι μόνο από την άποψη της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και σε συνάφεια με την αρχιτεκτονική, τις παραδόσεις και την προστασία της κουλτούρας της περιοχής.

Για το λόγο αυτό, αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των μαθητών στο σχέδιο κινητικότητας που σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν ήταν:

  • Η κατανόηση της συνεισφοράς της υπαίθρου και της παράδοσης ενός λαού στην τοπική οικονομική ανάπτυξη
  • Η απόκτηση εμπειρίας σε θέματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Η αντίληψη της σημασίας διαχείρισης των φυσικών πόρων με σεβασμό, σε όλα τα στάδια λειτουργίας μιας επιχείρησης
  • Η εκμάθηση δημιουργίας τεχνικών προώθησης του αγροτικού/τουριστικού προϊόντος, καθιστώντας το εξαγώγιμο και ανταγωνιστικό
  • Η ανάπτυξη οράματος για ενασχόληση στο μέλλον με επιχειρηματικές δράσεις που δεν αλλοιώνουν τα εθνολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντος
  • Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του αισθήματος ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό.

Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 28 Μαΐου 2022]