Το κτίριο της Βουλής μειώνει το ενεργειακό του αποτύπωμα και την εκπομπή CO2 κατά 40%

Βουλή

Σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο Πρόεδρος της εταιρείας «Ζαμπέλης Α.Ε.», Δημήτριος Ζαμπέλης. Το έργο έρχεται να ενισχύσει  τις δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, που στόχο έχουν τη δραστική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία της. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αναβαθμισμένου εξοπλισμού φωτισμού τεχνολογίας LED στο εσωτερικό του.

Στις προσπάθειες που καταβάλλονται  για την ενεργειακή «καθαρότητα» και τη μείωση των ενεργειακού αποτυπώματος του Μεγάρου της Βουλής, αναφέρθηκε ο κ Τασούλας, τονίζοντας ότι «εκτός από το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Βουλής, που περιλαμβάνει αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων και των κλιματιστικών, προστίθεται και το έργο της αντικατάστασης του φωτισμού στο εσωτερικό της Βουλής, τοποθετώντας φωτιστικά τύπου LED στη Βουλή, έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο και το εσωτερικό του κτιρίου με την ανάγκη μειωμένου, ενεργειακού αποτυπώματος».

Όπως εξήγησε, «χάρη σε αυτή την εξέλιξη, το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων μειώνει το ενεργειακό του αποτύπωμα και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% πλέον» και «χάρη σε αυτή την προσθήκη ενεργειακού και αποτελεσματικού φωτισμού αναβαθμίζεται και η ενεργειακή τάξη του κτιρίου της Βουλής από Δ σε Β». «Καταφέρνουμε να βάλουμε ένα κτίριο που είναι μνημείο, από την εποχή του Όθωνος, στη σύγχρονη εποχή με όρους προσεκτικούς και εναρμονισμένους με τις ανάγκες της εποχής» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το έργο, τον Φεβρουάριο του 2021, και στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειακών παρεμβάσεων αναβάθμισης του κτηρίου της Βουλής, του ενταγμένου και εν εξελίξει έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων», αποφασίστηκε  η υποβολή νέου υποέργου για την αντικατάσταση και αναβάθμιση του φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου.  Εν συνεχεία, ανατέθηκε και εκπονήθηκε σχετική μελέτη αποτύπωσης των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και η περιγραφή των φωτιστικών σωμάτων αντικατάστασης και με βάση τα παραδοτέα της μελέτης υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Έργου στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από όπου και έλαβε οριστική ένταξη για χρηματοδότηση τον Μάιο του 2021.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 25/11/2021, με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η συμβασιοποίησή του έργου ορίστηκε στις 19 Απριλίου του 2022, με συμβατικό τίμημα 587.689,78 ευρώ. Με την προσθήκη του νέου υποέργου της ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου, βελτιώνεται επιπλέον το ενεργειακό αποτύπωμα κατά 6%, ενώ η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας, με την υλοποίηση όλων των ενεργειακών παρεμβάσεων, διαμορφώνεται συνολικά στο 36%. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η  μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 ετησίως, κατά 39%. Η δε ενεργειακή τάξη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων βελτιώνεται κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες, δηλαδή από Δ σε Β.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Απριλίου 2022]