ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΡΑ! – Γονείς και πολίτες ενώνουν τις φωνές τους για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

Γλυφάδα

Το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι φοιτούν στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας και το οποίο μετρά ήδη τρεις δεκαετίες, έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα μετά τις προσπάθειες των γονέων τόσο από το ίδιο το σχολείο όσο και από άλλα σχολεία της Γλυφάδας προκειμένου να βρεθεί μια λύση όσο το δυνατόν αμεσότερα. Στην Ανοιχτή Επιστολή που έχει συντάξει η Διασχολική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων 7ου Γυμνασίου, 12ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Γλυφάδας για την ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας τίθενται 20 ερωτήματα προς το Δήμο Γλυφάδας και τους αρμόδιους φορείς ώστε να απαντήσουν άμεσα και να θέσουν στις προτεραιότητές τους την επίλυση του κτιριακού ζητήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 12 Απριλίου έχει ξεκινήσει και η συλλογή υπογραφών για να ενισχυθεί η φωνή και να στηριχθεί η προσπάθεια της Διασχολικής Επιτροπής για ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.

Το θέμα συζητήθηκε και προ ημερησίας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας ύστερα από ερώτηση του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «Η Γλυφάδα γυρίζει Σελίδα» Στέλιου Θεοδοσόπουλου.

Με το μότο «Νέο σχολικό κτίριο τώρα!» έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστή η πλέον των 30 ετών περιπέτεια και αγωνία όλων όσων έχουν περάσει από το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας προκειμένου να βρεθεί μια άμεση και οριστική λύση στο κτιριακό ζήτημα που τους ταλανίζει. Ο Σύλλογος Γονέων του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας θέλησε να αναλάβει πιο ενεργό δράση και έχει συμπαραστάτες του τα Δημοτικά Σχολεία Γλυφάδας, 12ο και 7ο, με τα οποία έχουν συγκροτήσει μια Διασχολική Επιτροπή για την ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.

Ο Σύλλογος με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή που έχει πάρει δημοσιότητα θέτει 20 ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό πρόβλημα του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας. Όπως αναφέρουν τα παιδιά φοιτούν σε ένα «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ» και «ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ» κτίριο και όχι σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο. Η Διασχολική Επιτροπή, διευρευνόντας παράλληλα αν προκύπτουν αστικές ή και πειθαρχικές ευθύνες για την 31 ετών (!) καθυστέρηση, καλεί το Δήμο Γλυφάδας και όλους τους συναρμόδιους φορείς να απαντήσουν ΑΜΕΣΑ στα ερωτήματα και να θέσουν ως εξαιρετικά επείγουσα προτεραιότητα την επίλυση του κτιριακού του 7ου Γυμνασίου.

Τονίζουν βέβαια πως, σκοπός τους δεν είναι ο διαξιφισμός, η αντιπαλότητα και η διχόνοια, αλλά η δημιουργία περιβάλλοντος συναντήληψης, ο διάλογος και η ομοφροσύνη με τελικό στόχο την μετεγκατάσταση του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας σε ένα λειτουργικό, άνετο και σύγχρονο δημόσιο κτίριο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας είναι ακατάλληλο και ανεπαρκές (σύμφωνα με γνωμοδότηση που περιλαμβάνεται στην αρ. 93/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας).

1.1. Σε συνέχεια της ανωτέρω γνωμοδότησης, έχει προβεί ο Δήμος σε εκτίμηση της καταλληλότητας του κτιρίου προκειμένου να λειτουργεί ως σχολική μονάδα;

1.2. Έχει γίνει έλεγχος της στατικής επάρκειας και των δομικών υλικών κατασκευής για την ύπαρξη τυχόν επιβλαβών για την υγεία στοιχείων σύμφωνα με την αριθ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635Β’ 2007) Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτικών χώρων;

1.3. Πως δικαιολογείται η μη τήρηση του ελάχιστου αριθμού κλιμάκων (2 κύριες σκάλες) για την έξοδο των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά);

1.4. Υπάρχει εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κτιριολογικό Πρόγραμμα, και αν ναι, πως δικαιολογείται η απουσία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αιθουσών εργαστηρίου τεχνολογίας και φυσικοχημείας; Κρίνεται επαρκής και λειτουργικός ο αύλειος χώρος συναρτήσει του μαθητικού δυναμικού;

1.5. Έχει γίνει έλεγχος νομιμότητας της μίσθωσης του ακινήτου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 102 (παρ.4) του Συντάγματος;

2) Η συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006

2.1. Πληρούνται οι συνθήκες ασφαλούς παραμονής μαθητών και διδασκόντων, ειδικότερα σε συνέχεια της υπ. αριθ. 38882/Α2/4-3-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας;

2.2. Έχουν καταγραφεί από τον Δήμο τυχόν προβλήματα των οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου (ρωγμές, μονώσεις, κουφώματα) και των υποδομών (δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ) στο πλαίσιο εκτίμησης του είδους των απαιτούμενων επεμβάσεων;

2.3. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των συνθηκών λειτουργίας του 7ου Γυμνασίου στο πλαίσιο της αρ. 182/2021 Μελέτης του Δήμου περί «Συντήρησης Σχολείων»;

2.4. Τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος ως προς την προληπτική πυροπροστασία του σχολείου καθώς και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και συντήρησης των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σε συνέχεια του υπ. αριθ. 18737 Φ.701.2/18-4-2019 εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος;

2.5. Πότε αναμένεται η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών πυροπροστασίας και η σχετική δημοπράτηση του έργου (αρ. 137/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου);

3) Ο Δήμος Γλυφάδας προτείνει την έγκριση κατ’ εξαίρεση ανέγερσης σχολικού κτιρίου επί έκτασης 6 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τερψιθέα, για τη στέγαση του 7ου Γυμνασίου (αρ. 93/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Η έκταση έχει εγκριθεί από τον φορέα Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) για ανέγερση διδακτηρίου με το από 18-7-1991 Πρακτικό Καταλληλότητας. Το 1998 εκδόθηκε η Απόφαση απαλλοτρίωσης υπ. αριθ. 1030556/1781/ 0010/2-4-1998 (ΦΕΚ 285/Δ/98) Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και το 2001 η Απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης συνολικού ύψους 817.018 € προς τους ιδιώτες ιδιοκτήτες (αριθ. 7714/30.10.2001 Απόφαση Εφετείου), ενώ η αρμόδια Δ/νση Δασών με την από 28-5-2004 Πράξη, χαρακτήρισε ως μη δασικό μόνο το 1 στρέμμα, έκταση η οποία δεν επαρκεί για την ανέγερση διδακτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απαιτούνται περίπου 4,2 στρέμματα για 9/θέσιο Γυμνάσιο 315 μαθητών).

3.1. Τι προβλέπεται στο αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Γλυφάδας όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται η απαλλοτριωμένη έκταση των 6 στρεμμάτων (αρ. 106/2020 και 156/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου);

3.2. Το υπό έκδοση νέο Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Υμηττού επιτρέπει την ένταξη του εν λόγω οικοπέδου στο σχέδιο πόλης εξαιρώντας την περιοχή από τις Ζώνες Προστασίας Α’ και Β’ του όρους Υμηττού;

3.3. Δεδομένου ότι από το 2004 υπάρχει απόφαση του αρμόδιου Δασαρχείου (Πράξη αριθ. 4344/28-5-2004) περί χαρακτηρισμού του μεγαλύτερου μέρους του οικοπέδου ως αναδασωτέου, τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς του Δήμου σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς όσον αφορά στο θέμα αποχαρακτηρισμού της έκτασης στο πλαίσιο εξεύρεσης λύσης για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου στέγασης του 7ου Γυμνασίου;

3.4. Υπάρχει κάποια αλλαγή στον χαρακτηρισμό της έκτασης με βάση τον αναρτημένο δασικό χάρτη για το Δήμο Γλυφάδας (17235/12- 02-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής);

3.5. Εν αναμονή της διευθέτησης του χαρακτηρισμού χρήσης γης και του καθορισμού όρων δόμησης, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου κτιρίου, ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα ο Δήμος για την επίσπευση των διαδικασιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς;

3.6. Έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες εξεύρεσης άλλου χώρου εντός της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με αναπροσαρμογή των ακτίνων επιρροής των υπόλοιπων σχολικών μονάδων και εκ νέου χωροταξική κατανομή των μαθητών;

3.7. Έχει σταλεί αίτημα προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για χορήγηση στοιχείων (κατανομή μαθητών ανά τάξη, αριθμός τμημάτων, προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό για την επόμενη τριετία, τρέχουσα κατάσταση στέγασης, κλπ.);

3.8. Έχει σταλεί αίτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας για την εκπόνηση κτιριολογικού προγράμματος η έγκριση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης;

3.9. Δεδομένης της χρονοβόρας διαδικασίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) για την ωρίμανση και υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης των απαιτούμενων μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου;

3.10. Υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. (που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών) για ανάθεση του έργου με εφαρμογή του συστήματος των μεταφερόμενων κυψελών σε διώροφο κτίσμα (προκάτ), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής προς όφελος της ταχείας ανέγερσης και της ποιότητας καθώς και της ασφάλειας της κατασκευής;

Περί 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από ερώτηση που υπέβαλε στα προ ημερησίας διάταξης θέματα ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Παράταξης «Η Γλυφάδας γυρίζει Σελίδα» Στέλιος Θεοδοσόπουλος κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 13 Απριλίου, έγινε αναφορά για την εκκρεμότητα επίλυσης του προβλήματος στέγασης του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας.

Τα όσα ακούστηκαν από τα χείλη του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου δεν ήταν ευχάριστα για όλους εκείνους που αναμένουν πως κάπως θα ξεκολλήσουν οι διαδικασίες. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε «ντροπή για την πόλη» το να στεγάζεται εν έτει 2022 το 7ο Γυμνάσιο σε μια ακατάλληλη πολυκατοικία, κάτι που έχει καταγραφεί και επισήμως από το Δήμο Γλυφάδας. «Είναι μια πραγματικότητα που μας στεναχωρεί, μας απογοητεύει και σας διαβεβαιώνω ότι από την πρώτη ημέρα έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε λύσεις», είπε και εξήγησε ότι η μίσθωση έχει ήδη λήξει και ο Δήμος θα προβεί σε νέα διαγωνιστική διαδικασία διότι «δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηρά για πολύ καιρό». Ανέφερε ότι και η ιδιοκτησία έχει ζητήσει νέα σύμβαση και ο Δήμος κάνει ότι προβλέπει ο Νόμος για να βγει σε νέο διαγωνισμό. Εξήγησε ότι η επιτροπή καταλληλότητας θα πρέπει να πει ότι μπορεί σωστά και με ασφάλεια να λειτουργήσει σχολείο στα υποψήφια ακίνητα που θα έρθουν – αν δεν είναι μόνο αυτό το μοναδικό που θα ανταποκριθεί στο διαγωνισμό. «Οδηγούμαστε σε μια αδιέξοδη κατάσταση γιατί αυτό το κτίριο ότι και να κάνουμε δε μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο», είπε. Επίσης, τόνισε ότι παλαιότερα που τα κριτήρια δεν ήταν τόσο αυστηρά είχε κριθεί κατάλληλο, όμως σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Δήμαρχος έριξε πολλές ευθύνες στον ΟΣΚ, σημερινή ΚΤΥΠ που δεν προχώρησε η ανέγερση ενός νέου σχολείου για το 7ο Γυμνάσιο σε έκταση πάνω από την Αγίου Νεκταρίου (εκτός Σχεδίου, στη Β’ Ζώνη Υμηττού). Υπεραμύνθηκε ότι με πολύ ζέση το προσπάθησαν αλλά δε μπορεί να υλοποιηθεί. Και οι λόγοι είναι κυρίως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτριώση που έγινε προ 20ετίας και ότι στο κτηματολόγιο υπάρχουν δηλώσεις ότι η έκταση ανήκει σε ιδιώτες. Κλείνοντας έβγαλε τις ευθύνες από πάνω του λέγοντας πως δεν ευθύνεται ο Δήμος για το θέμα αυτό, από το 2000 έως σήμερα.

Συλλογή Υπογραφών

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον αγώνα της Διασχολικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων 7ου Γυμνασίου, 12ου και 7ου Δημοτικού Γλυφάδας για ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά στο σύνδεσμο: https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/demos_gluphadas_periphereia_kai_apokentromene_dioi_7o_gumnasio_gluphadas_theloume_neo_ktirio_tora/?cKEBatb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1450092-7o_gumnasio_gluphadas_theloume_neo_ktirio_tora&utm_term=cKEBatb%2Ben&fbclid=IwAR27ITOaRhh9I3xS2Ch-7BULOW1fQTZNyERgGEPAm5vU2ZpFD1X03wW6GTI

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 16 Απριλίου 2022]