ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες – Δίνουμε λύσεις και αίρουμε χρόνιες δυσλειτουργίες»

Βουλή

«Θέματα που χρόνιζαν, σήμερα δρομολογούνται –έπειτα και από συζητήσεις με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ– προκειμένου να δοθούν πρακτικές λύσεις και να αρθούν δυσλειτουργίες», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, από τη Βουλή, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Θ’ του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πρόκειται για ρυθμίσεις που κινούνται σε δύο άξονες και σχετίζονται με: α) την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 και τη μείωση του κινδύνου διασποράς και β) τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων, των επιτροπών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

  • Επέκταση της δυνατότητας έκτακτης ρύθμισης του αρ.165 του ν.4764/2020 (Α’ 256) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που βεβαιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές –συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων– που δημιουργήθηκαν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021, με το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους οφειλέτες να παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
  • Παράτασηέως τις 31 Μαρτίου του 2022 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τραπεζοκαθίσματα, προκειμένου –όπως τόνισε ο κ. Πέτσας– να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία τους και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. 
  • Παράταση έως την 1η Μαρτίου του 2022 της προθεσμίας σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο. «Η ρύθμιση γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, προαναγγέλλοντας ότι –σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας– έχει δρομολογηθεί οριστική λύση σε μία υπερδεκαετή εκκρεμότητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στο αρ. 109, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου, κατά κυριότητα στο δημόσιο, για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης πυρόπληκτων. «Η εν λόγω διάταξη είναι γενικού περιεχομένου, αλλά ως αφετηρία της έχει την τραγική εμπειρία στο Μάτι και αναμένεται η πρώτη της εφαρμογή να αφορά την κάλυψη αναγκών πυρόπληκτων συμπολιτών μας», είπε ο κ. Πέτσας.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έκανε ξεχωριστή αναφορά στο αρ. 4 της Τροπολογίας 1184/180 (21.12.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους προς τρίτους, όπως αυτός προβλέπεται στην παρ.3 του αρ.107 του ν.4714/2020. Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, το ποσό που θα παρακρατείται δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 25% του 1/12 της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο δήμος, για τις λειτουργικές και λοιπές γενικές του δαπάνες, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. «Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της σχετικής διάταξης του ν.4714/2020, θα μπορούσε να παρακρατηθεί έως και το 100% των ποσών αυτών.  Προκειμένου να διευκολύνουμε τους δήμους, σε μία περίοδο που η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και που, παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλες επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους και το τέλος ταφής, προχωρούμε στη ρύθμιση αυτή», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 8 Ιανουαρίου 2022]