Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Αποτελεσματική Διαχείριση των Βιοαποβλήτων

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Ελληνικό Αργυρούπολη

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» πραγματοποίησε με επιτυχία την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αποτελεσματική διαχείριση των βιοαποβλήτων σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου WaysTUP!.

Βασικοί ομιλητές του σεμιναρίου ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», κ. Ιωάννης Γεώργιζας, και η Περιβαλλοντολόγος και στέλεχος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κα Νικολέττα Μανέτα. Επιπλέον, συμμετείχαν ο κ. Νικόλαος Βάσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθαριότητας Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ο κ. Βασίλειος Κριτικός, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς και η Δρ. Σοφία Μάη από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν βασικές πληροφορίες για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων τόσο στο στάδιο της «διαλογής στην πηγή» από πλευράς πολιτών, όσο και στο στάδιο συλλογής και επεξεργασίας από τους δύο Δήμους που συμμετέχουν στο έργο. Αναφορά έγινε, επίσης, στην πιλοτική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, μέσω της οποίας γίνεται προσπάθεια να παραχθεί βιο-αιθανόλη, η οποία σε μελλοντικό χρόνο θα μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά. Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμβάλλει ενεργά σε αυτό, αφού έχει αναλάβει το συντονισμό για τη μεταφορά των απορριμμάτων, κυρίως από το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στο ΕΜΠ, εξασφαλίζοντας έτσι την τροφοδοσία της εγκατάστασης και την ομαλή διεξαγωγή αυτού του πιλοτικού σταδίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές σχετικά με το πρόγραμμα και τα βιοαπόβλητα και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 8 Ιανουαρίου 2022]