26 νέα οχήματα ενισχύουν τον στόλο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Ελληνικό Αργυρούπολη

Με 26 νέα οχήματα εξοπλίστηκε ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης εκσυγχρονίζοντας τον στόλο του. Τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετήσουν και θα καλύψουν ανάγκες όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», τη Δημοτική Αστυνομία, την καθαριότητα κλπ. «Πιστοί στον στόχο που θέσαμε από την αρχή της θητείας μας για ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων μας.Η προσπάθειά αυτή θα συνεχιστεί με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας προς εσάς», δήλωσε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 18 Δεκεμβρίου 2021]